Felhasználási szabályok és adatvédelmi elvek

Hirdetés
Hirdetés
Hirdetés
Hirdetés
Hirdetés
Hirdetés
Általános felhasználási feltételek
Felhasználási feltételek
Ezen Felhasználási Feltételek (a továbbiakban: ‘FF’) meghatározzák a „Szolgáltató” (alább meghatározva) és a Weboldalt, illetve az Alkalmazást (alább meghatározva), illetve annak bármely funkcióját bármilyen módon igénybe vevő fél (a továbbiakban: ‘Látogató’) között létrejövő kapcsolat jellegét.
A Szolgáltató és a Látogató a továbbiakban együtt: ‘Felek’.
Általános
A Szolgáltató által működtetett Eredmenyek.com Weboldal, valamint az ahhoz kapcsolódó mobil alkalmazások, illetve ezek bármely funkciójának (a továbbiakban: "Alkalmazás"), valamint az azon található információk, anyagok, a rajta található linkek használatának szabályait az FF határozza meg. Amennyiben ennek ellenkezője a Szolgáltató által írásban nem kerül rögzítésre, az Alkalmazás, és annak bármely, illetve minden funkcióinak használatával kapcsolatban a Szolgáltató és a Látogató között létrejövő kapcsolat jellegét az FF határozza meg.
Az Alkalmazás használatának megkezdése előtt a Látogató köteles figyelmesen elolvasni és tudomásul venni az FF-ben foglaltakat. Az Alkalmazás megnyitásával a Látogató elismeri, hogy elolvasta, megértette, tudomásul vette és elfogadta az FF által lefektetett irányelveket.
A Szolgáltató fenntartja a jogot az FF felfüggesztésére, kiegészítésére, törlésére, módosítására minden olyan esetben, amikor azt szükségesnek véli.
A Szolgáltató javasolja a Látogatók számára ezen oldal tartalmának rendszeresen történő áttekintését. Az Alkalmazás használatával a Látogató elfogadja az FF-ben foglaltakat, illetve annak bárminemű megváltoztatását függetlenül attól a ténytől, hogy észlelte-e a legutóbbi látogatása óta történt változásokat.
A Szolgáltató nem köteles annak ellenőrzésére, hogy minden Látogató az aktuális FF-ben foglaltak szerint használja-e az Alkalmazást. Az FF mindenkor érvényes változata minden esetben az, amely az Alkalmazásban aktuálisan elérhető.
Az Alkalmazás csak törvényes célokra használható fel. Az Alkalmazás tartalmának, illetve bármely részének továbbítása, tartalmának másolása, másodlagos publikálása vagy tárolása szintén az Alkalmazás szabályzatába ütközik, így ezen tevékenységek bármelyike a vonatkozó törvények értelmében harmadik fél számára szigorúan tilos. Beletartozik ebbe (korlátozás nélkül) az Alkalmazás tartalmának, illetve bármely részének továbbítása, tartalmának másolása, másodlagos publikálása vagy tárolása, illetve az Alkalmazásban található bármely olyan jellegű információ további felhasználása, amely a Szolgáltató szerzői jogait vagy a márkanevet, amely üzleti titkot, vagy szellemi tulajdonjogot sért, az Alkalmazás használata során tiltott az obszcén nyelvezet használata, a fiatalkorúak személyiségfejlődésére károsnak tekinthető tevékenységek, illetve azon tevékenységek, amelyek kimerítik a bűncselekmény, illetve a zaklatás fogalmát, rágalmazó vagy becsületsértő, adatvédelmi elvekkel ellenkező, a magánszférát sértő, félrevezető, megtévesztő, vagy ellentétes a szerencsejáték-törvénnyel.
Az Alkalmazás nem megfelelő használata, annak szabályzatába ütköző felhasználói magatartás, illetve bármilyen egyéb visszaélés esetén a Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy blokkolja, illetve törölje a Látogató fiókját és bármely olyan felhasználói fiókot, amelyet a szabályt megszegő Látogató hozott létre. A Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy a szabályzatot be nem tartó Látogató ellen saját belátása szerint polgári pert indítson.
Szolgáltatások
Az Alkalmazás olyan interaktív webes szolgáltatást, illetve mobil alkalmazást/funkciókat biztosít, amely élő eredményeket, sporttal, sporteseményekkel kapcsolatos információkat, sporteredményeket, végeredményeket, mérkőzésekkel, összeállításokkal kapcsolatos információkat, illetve sportstatisztikákat biztosít a Látogató számára. Az eredmények, valamint az Alkalmazásban található további statisztikai információk részben egyéb, független forrásból (harmadik felektől), részben pedig az adatszolgáltatásért felelős szekció által, illetve egyéb hivatalos alkalmazások adatai alapján jutnak el az Alkalmazáshoz. Bár az Alkalmazás mindent megtesz azért, hogy az oldalon található tartalom, az eredmények és az egyéb statisztikai adatok folyamatosan és a kellő pontossággal frissüljenek az Alkalmazásban, javasoljuk, hogy az azon talált információkat Látogatóink további forrás(ok)ból is szíveskedjenek ellenőrízni. A Szolgáltató nem vonható felelősségre a Látogató semmilyen, az Alkalmazásban lefolytatott tevékenységével kapcsolatban.
Harmadik fél Weboldalak és Alkalmazások
A Látogató elismeri, hogy az Alkalmazás használatát, illetve megtekintését követően meglátogatott harmadik fél weboldalak akár szándékos, akár véletlenül történő meglátogatása a Szolgáltatótól teljesen függetlenül történik, ezért a Szolgáltató semmilyen tekintetben nem tartozik felelősséggel a további weboldalak és/vagy alkalmazások szándékos vagy véletlenül történő meglátogatásának bárminemű következményével.
Amennyiben a Látogató és a fent leírt módon általa meglátogatott harmadik felek között bármilyen jellegű vita merülne fel, abba a Szolgáltató semmilyen módon nem vonható be.
Harmadik felek, beleértve az Alkalmazásban hirdető harmadik feleket is, nem rendelkeznek hozzáféréssel a Látogató Személyes Adataihoz, illetve semmilyen olyan jellegű adathoz, amelyet a Látogató hozott a Szolgáltató tudomására.
Audio/video tartalom
A Szolgáltatót az Alkalmazásból elérhető harmadik fél weboldalak és/vagy alkalmazások tartalmáért semmilyen nemű felelősség nem terheli. Az Alkalmazásban elérhető audiovizuális tartalom nem a Szolgáltató szerverén található meg, azt nem a Szolgáltató hozta létre, illetve töltötte fel.
Inaktív felhasználói fiókok
Amennyiben a Látogató az Alkalmazás használatára regisztrál, de 60 napon belül nem lép be felhasználói fiókjába, úgy az Alkalmazás fenntartja a jogot a felhasználói fiók azonnali és előzetes értesítés nélküli törlésére.
Szellemi tulajdon
A Szolgáltató előzetes írásbeli engedélyének hiányában a Látogató nem jogosult az Alkalmazás bármely részének vagy egészének másolására, módosítására, hamisítására, terjesztésére, továbbítására, megjelenítésére, reprodukálására, átirányítására, feltöltésére, letöltésére vagy az Alkalmazás tartalmának bármilyen egyéb módon történő felhasználására.
Az Eredmenyek a Livesport s.r.o. által került bejegyzésre. A márkanév és a hozzá kapcsolódó elemek felhasználása tilos, minden jog fenntartva.
Abban az esetben, amennyiben a fentebb említett kikötések bármelyike megszegésre kerül a Látogató által, úgy a szellemi jogok megsértése miatt indított eljárás az Európai Uniós, illetve egyéb, vonatkozó jogszabályok alapján történik. A Szolgáltató, illetve a vele kapcsolatban álló, illetve őt képviselő bármely fél fenntartja a jogot, hogy az esetlegesen, szándékosan, illetve véletlenül okozott károkat a törvény által nyújtott kereteken belül megtéríttesse.
A kapcsolat jellege
Ezen FF elfogadása által semmilyen partneri, illetve üzleti kapcsolat nem jön létre a Szolgáltató és a Látogató között.
A szerződés felbontása
Amennyiben a Látogató az FF bármely részét, annak bármely záradékát figyelmen kívül hagyja, illetve a Szolgáltató gyanúja szerint a Látogató szándékosan vagy véletlenül az FF-ben tiltott bármely tevékenységet folytatja, úgy a Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy blokkolja, illetve törölje a Látogató fiókját és bármely olyan felhasználói fiókot, amelyet a szabályt megszegő Látogató hozott létre. A Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy a szabályzatot be nem tartó Látogató ellen saját belátása szerint polgári pert indítson.
Jogi megfelelőség
A Látogatónak kötelessége megfelelnie a lakóhelye, illetőleg a tartózkodási helye szerint illetékes joghatóság jogszabályainak. A Szolgáltató nem vállal felelősséget a Látogató Alkalmazással kapcsolatos semmilyen tevékenységével kapcsolatban sem.
Törvény & Fórum és/vagy közösség
Ezen megállapodás teljes egészében a máltai törvények szabályozása alapján jött létre. A Felek között a megállapodással kapcsolatban fennálló esetleges jogviták esetében kizárólag a máltai joghatóság jogosult dönteni. Ezen Megállapodás nem esik az Egyesült Nemzetek Szervezetének Nemzetközi Adásvételi Szerződésekről szóló törvényének hatálya alá, ennek alkalmazása ezen Megállapodás esetén kizárt.
Fejezetek
Ezen FF a könnyebb átláthatóság és értelmezhetőség érdekében lett bekezdésekre tagolva. A fejezetekre tagolás nem befolyásolja a tartalom mondanivalóját. A fejezetekre történő felosztás semmire nem kötelezi a Szolgáltatót.
Elállás
Bármely Látogató bármilyen jellegű, az FF bármely részével ellentétes cselekménye, vagy ezen FF bármely rendelkezésének megsértése esetén a Szolgáltató fenntartja a jogot a Látogatóval szemben történő intézkedésre.
Jogi nyilatkozat
Garanciák és reprezentációk
Ezúton kijelentjük, hogy a Szolgáltató nem vállal felelősséget, illetve garanciát (explicit vagy implicit) arra, hogy z Alkalmazás tartalma pontos és/vagy alkalmas egyéb, bármilyen más, nem ezen FF hatálya alá eső szabályozás elrendelésére.
Az Alkalmazás használata teljes egészében a Látogató kockázata. Az Alkalmazásban semminemű szerencsejáték, illetve egyéb játék nem érhető el. Az Alkalmazás Szolgáltatója a Látogatók számára nem biztosítja sem sportfogadási, sem egyéb szerencsejáték lehetőségét, illetve nem érdekelt ezen tevékenységekkel kapcsolatos tranzakciókban. Az Alkalmazásban megjelenített oddsok kizárólag információs jellegűek, az Alkalmazás részét képezik.
A Szolgáltató nem garantálja, hogy az Alkalmazásban található információk hitelesek, nem garantálja továbbá azt sem, hogy az Alkalmazás működése teljes mértékben kielégíti a Látogató igényeit, valamint nem garantálható az oldalhoz való hozzáférés folyamatossága, az Alkalmazás hibamentessége, a frissítések folyamatossága, az Alkalmazás működéséhez használt szoftverek tökéletes működése, az Alkalmazás vírus-, illetve bugmentessége, az Alkalmazásban található adatok illetve bármely funkció vagy bármilyen, az Alkalmazásban megtalálható egyéb információ pontossága, illetve megbízhatósága. Mindazok, akik úgy döntenek, hogy megnyitják az Alkalmazást, mindezt saját kezdeményezésükre és felelősségükre teszik a helyi jogszabályok felelős betartása mellett, amennyiben a helyi törvények azt lehetővé teszik.
Az Alkalmazásban előfordulhatnak linkek, illetve hivatkozások harmadik fél weboldalakra/alkalmazásokra/hirdetésekre/tartalmakra. Ezek a Látogató kényelmét, illetve tájékoztatását szolgálják, de az ezen harmadik fél weboldalak/alkalmazások/hirdetések/tartalmak által szerzett információk bármilyen jellegű felhasználása a Látogató saját szabad akaratából történik, a Szolgáltatót ezekkel kapcsolatban semmilyen felelősség nem terheli. A Szolgáltató az Alkalmazásban elhelyezett információkkal, azok pontosságával, hozzáférhetőségével, a más domaineken elhelyezett szöveges vagy grafikai tartalmakért semmilyen jellegű garanciát nem vállal, implicit vagy explicit. A Szolgáltató nem tesztelte a más weboldalak/alkalmazások által használt szoftvereket, így nem garantálja azok minőségét, biztonsági fokát, megbízhatóságát vagy megfelelőségét.
Veszteség vagy kár
A Szolgáltató nem felelős semmilyen olyan jellegű kárért, illetve veszteségért, direkt vagy indirekt módon, amelyet a Látogató az Alkalmazás használata során, annak következtében szenved el, beleértve, de nem kizárólag az anyagi veszteségekre, haszonvesztésre, várható jövedelemkiesésre, nyereségre vagy bármilyen egyéb haszonra, üzleti veszteségre, üzleti információk elvesztésére vagy bármely egyéb vagyoni, illetőleg járulékos veszteségekre vonatkozólag.
A Szolgáltató nem vállal felelősséget semmilyen, a Látogatónak az Alkalmazás használata során beszerzett információk alapján történő veszteségével, illetve nyereségével kapcsolatban.
Az előző két fejezetre vonatkozólag nem vállalunk semmilyen nemű felelősséget többek között a következő esetekben:
hiba/hibák, elgépelés(ek), félreértelmezés(ek), félrehallás(ok), félreolvasás(ok), félrefordítás(ok), elírás(ok), tranzakciós hiba/hibák, technikai meghibásodás(ok), regisztrációs hiba/hibák, megjelenési hiba/hibák, vis maior és/vagy bármilyen egyéb, hasonló jellegű hiba/hibák;
a Szolgáltató által felállított szabályok megsértése;
büntetőjogi intézkedések;
bármely formában a Szolgáltatótól kapott tanács;
jogi lépések és/vagy egyéb jogorvoslat;
bármilyen olyan jellegű veszteség, illetve kár, amelyet a Látogató vagy egy harmadik fél az Alkalmazás használatának során, vagy bármely, az Alkalmazásban található linkre történő kattintásának eredményeként szenvedett;
olyan kár, illetve veszteség, amelyet a Látogató, vagy egy harmadik fél szenved el az Alkalmazás változtatásának, megszűnésének, működésének felfüggesztése következtében;
az Alkalmazás bármely személy által történő, bűncselekményhez, illetve szabálysértéshez történő felhasználása bármilyen hiba, mulasztás, illetve bármely egyéb, rajtunk kívülálló tényező(k) esetén;
bármilyen, az Alkalmazáshoz harmadik fél által történő hozzáférés felhasználónév, illetve jelszó megadásával, bejelentkezéshez kötött funkció használata a Látogató Felhasználónevével, illetve Jelszavával;
a Szolgáltatásban felmerülő bármilyen rendellenesség esetén, az Alkalmazás vagy annak bármely funkciójának vírusossága, illetve egyéb meghibásodása esetén, bármilyen, ezek által okozott kár, költség, kiadás, illetve bármilyen egyéb rendellenesség esetén;
a Látogató által az Alkalmazás meglátogatására használt internet-szolgáltatónál, illetve harmadik félnél fellépő minden olyan körülmény esetén, amely megakadályozza a Látogatót az Alkalmazáshoz történő hozzáférésben. A Látogató és az internetszolgáltatója közötti bármilyen peres eljárás esetén a Szolgáltató semmilyen módon nem vesz részt az eljárás lefolytatásában és a szóban forgó peres eljárás nem befolyásolhatja ezen FF tartalmát; valamint
bármilyen olyan kárigény, amely a Látogató részéről egy másik Látogató által az oldalra a Szolgáltató engedélye nélkül kihelyezett bármilyen anyagának felhasználásának következményeként merül fel.
Adatvédelmi elvek
Az Eredmenyek.com Weboldal és annak minden egyes mobil alkalmazása (a továbbiakban ‘Alkalmazás’) tiszteletben tartja és elkötelezetten védi az Alkalmazást bármilyen módon felhasználó személyek, (a továbbiakban „Látogatók”) Személyes adatait. Az Alkalmazás időről időre, a Látogatók által az FF elfogadását követően, így a Látogatók előzetes hozzájárulásával gyűjtheti és felhasználhatja a „Személyes Adatokat” (alább meghatározva), amelyek az Alkalmazás használatával kapcsolatban a Látogatókhoz kapcsolhatóak, de azok csak és kizárólag a lentebb pontosan meghatározott célokra kerülnek felhasználásra.
Ezen Adatvédelmi elvek megegyeznek a nemzetközi Alapelvekkel, valamint az EU irányelveivel és az azokat alkalmazó máltai, Személyes Adatok védelméről rendelkező Adatvédelmi Törvénnyel (A Máltai Törvények 440. fejezetének értelmében), a Személyes Adatok Felhasználásának (Elektronikus Hírközlési Ágazat) Szabályozásával (2003 évi 16. sz. Jogi Közlemény, illetve annak későbbi kiegészítéseivel illetve módosításaival), az Adatvédelmi Munkacsoport 2001/2-e, 29. számú rendeletével, a 2001. május 17.-én elfogadott, a Személyes Adatok online gyűjtésének minimális követelményeiről szóló szabályozással és annak minden kiegészítésével és minden egyéb vonatkozó jogszabállyal, illetve törvénnyel.
A Látogatókról az Alkalmazás által gyűjtött és felhasznált adatok Felügyelője, illetve az Alkalmazás felelőse a Livesport s.r.o., Bucharova 2928/14a, 158 00 Prága, Cseh Köztársaság.
Az Adatfelügyelet a gdpr@livesport.eu címen érhető el.
A Szolgáltató a gdpr@livesportmedia.eu címen érhető el.
Ezen nyilatkozat célja
Ezen nyilatkozat céljai a következőek:
az Önről az Adatfelügyelet által gyűjtött adatok jellegének, illetve azok felhasználási módjának meghatározása;
annak meghatározása, hogy az Adatfelügyelet milyen módon dolgozza fel Ön adatait;
az Ön figyelmének felhívása arra, hogy az Adatfelügyelet milyen módon fogja kezelni az Ön személyes adatait;
az Adatfelügyelet kötelezettségeinek tisztázása az adatvédelmi szabályzat értelmében, az Ön adatai törvényes és felelős felhasználásának tekintetében; valamint
az Ön tájékoztatása az adatvédelemhez kapcsolódó jogairól.
Az Ön személyes adatait megfelelően és jogszerűen dolgozzuk fel, összhangban az alkalmazandó szabállyal, amely az EU 2016/679-es számú Általános Adatvédelmi Szabályzata (GDPR) és amely 2018. május 25.-én lépett életbe.
A személyes adatok gyűjtése
Azokban az esetekben, amelyekben az Adatvédelmi Szabályzat kifejezetten nem említi meg, az Alkalmazás nem gyűjt személyes információkat abban az esetben, amikor Ön azt egyszerűen csak böngészi. Ellenben szükséges lehet a Látogatók által a Személyes Adatok megadása, amennyiben a Látogatók az Alkalmazás által nyújtott egyéb, regisztrációhoz kötött szolgáltatásokat szeretne igénybe venni. Ezen esetben az Alkalmazás először is a Látogatók előzetes hozzájárulását kéri a Látogatók Személyes Adatainak begyűjtéséhez. A regisztráció alkalmával, illetve egyéb alkalmakkor az Alkalmazás kérheti a felhasználónevet (jellemzően email-címet) illetve a jelszót.
A Látogatók nem köteles Személyes Adatait az Alkalmazás számára megadni, illetve nem köteles hozzájárulni ahhoz, hogy a Személyes Adatokat az Alkalmazás rögzítse. Azonban, ebben az esetben megtörténhet, hogy a Felhasználónak nem lesz lehetősége a Személyes Adatok megadása nélkül az Alkalmazás bizonyos szolgáltatásainak használatára.
Mindemellett a Látogatóknak jogában áll, hogy a későbbiekben bármely okból visszavonja a Személyes Adatok használatára vonatkozó engedélyét, ezt a gdpr@livesport.eu címre küldött üzenetben teheti meg. Az engedély visszavonása esetén az Alkalmazás által nyújtott, járulékos, illetve regisztrációhoz kötött szolgáltatások a Látogatók számára többé nem lesznek elérhetőek.
Az Ön jogai Adatalanyként
A hozzáférés joga
A Látogatók jogosultak lekérdezni az Adatfelügyelettől (alább meghatározva), hogy milyen Személyes Adatokat gyűjtöttek be, illetve használtak fel vele kapcsolatban. Ezt a lekérdezést írásban kezdeményezheti az Adatfelügyelettől (alább meghatározva).
Az Alkalmazás vállalja, hogy minden ésszerű erőfeszítést megtesz annak érdekében, hogy az összegyűjtött Személyes Adatokat naprakészen tartsa. A Látogatókat az Adatfelügyelet kéri, hogy amennyiben változás történik az Alkalmazás által használt adataiban, szíveskedjen azt felé jelezni.
Javításhoz, Blokkoláshoz, illetve Adatok Törléséhez való jog
Amennyiben a Látogatók úgy gondolják, hogy valamely személyes adatuk pontatlan, abban az esetben joga van írásban megkérni az Adatfelügyeletet az adatok javítására. A Látogatóknak lehetősége van továbbá blokkolni, illetve törölni Személyes Adatait, amennyiben azok törvénytelen módon lettek kezelve.
Letiltáshoz való jog
Amennyiben nem szeretné, hogy Személyes Adatait marketingcélokra használjuk fel, illetve hogy például közelgő eseményekről szóló információkat vagy hírlevelet küldjünk Önnek, úgy a gdpr@livesport.eu veheti fel velünk a kapcsolatot. Amennyiben ezt megteszi, adatait a jövőben nem fogjuk a fent említett célokra felhasználni.
A beleegyezés visszavonásához való jog
Jelen nyilatkozatot, illetve az adatokhoz való hozzáférési engedélyét bármikor jogában áll visszavonni egy, a gdpr@livesport.eu címre küldött emailben. Ez nem fogja befolyásolni azon adatok felhasználásának törvényességét, amelyeket a visszavonás előtt bocsátott rendelkezésünkre. Az engedély visszavonásának eredményeképp szolgáltatásunk azonnali hatállyal felfüggesztésre kerül.
Javításhoz való jog
Önnek joga van az Ön által nekünk megadott esetlegesen helytelen Személyes Adatok javításához, az elavult adatok frissítéséhez, vagy az esetlegesen hiányzó adatok pótlásához, beleértve a kiegészítő nyilatkozatot is.
Törléshez való jog
Önnek joga van törölni az Ön által számunkra megadott Személyes Adatokat, amennyiben ezekre az adatokra már nincs szüksége, amennyiben:
visszavonja tőlünk az Ön Személyes Adataira vonatkozó felhasználási engedélyét;
Személyes Adatainak feldolgozására már nincs szükség; vagy
Személyes Adatai törvénytelen módon kerültek felhasználásra.
A feldolgozás korlátozásának joga
Önnek joga van korlátozni adatainak általunk történő felhasználását amennyiben:
Ön vitatja ezen Személyes Adatainak pontosságát azon időtartam alatt, amíg mi ezen Személyes Adatok pontosságát megerősítjük;
a feldolgozás jogellenesnek minősül, viszont Ön nem kívánja töröltetni személyes adatait, csak korlátozni szeretné azok felhasználását;
az Ön által megadott személyes adatokra már nincs szükségünk az itt megjelölt célokra, de Önnek szüksége lehet azokra jogorvoslatok létrehozására, joggyakorlás, vagy jogi védelem céljából; valamint
Ön kifogásolja az adatok általunk történő felhasználásának módját addig, amíg bebizonyosodik az adatok felhasználásnak jogszerűsége.
Az adatok hordozhatóságának joga
2018. május 25-től Ön jogosult Személyes Adatait strukturált és gépileg olvasható formátumban átvenni és ezeket az adatokat egy másik Adatszolgáltatónak átadni (a GDPR-ben meghatározottak szerint).
A Személyes Adatok gyűjtésének célja és azok felhasználása
Az Alkalmazás által gyűjtött adatok az Adatvédelmi Törvény rendelkezései (A Máltai Törvények 440. fejezetének értelmében) és a másodlagos jogszabályok rendelkezései alapján csak és kizárólag a következő célokra kerülnek felhasználásra:
A Látogatókkal történő kommunikáció;
Új jelszó küldése a Látogatók számára személyes fiókjukhoz;
Olyan speciális szolgáltatások biztosítása a Látogatók számára, amelyek segítségével lehetőség van az Alkalmazás konfigurálására.
Az Alkalmazás által kínált tartalom fejlesztése;
A Látogatók számára az Alkalmazás testreszabott tartalmának, illetve felületének biztosítása
A feldolgozás jogalapja
Személyes Adatait csak abban az esetben fogjuk feldolgozni, amennyiben ahhoz Ön hozzájárulását adta, illetve amennyiben ez szükséges ahhoz, hogy az általunk az Ön számára biztosított szolgáltatásokat és/vagy a jelen nyilatkozatban feltüntetett célokat biztosítsuk.
Személyes Adatait bármely törvényes érdek alapján vagy a törvényes jogi kötelezettségek teljesítése érdekében is feldolgozhatjuk. Ez magában foglalhatja a jogi követelések védelmét, illetve bármely bíróság, törvényszék vagy hatóság határozatának betartását.
Marketing
Amennyiben a marketingcélú megkereséseket engedélyezte az Alkalmazás részére adatainak megadásával, illetve feliratkozott az ilyen információk fogadására, úgy marketinggel kapcsolatos információkat fog tőlünk kapni.
Személyes Adatait harmadik féllel az Ön egyértelmű beleegyezése nélkül marketingcélokból nem osztjuk meg.
Személyes adatok elérhetővé tétele harmadik fél részére
A Látogatók előzetes engedélye nélkül a Szolgáltató nem értékesít, nem kölcsönöz és harmadik fél részére nem tesz elérhetővé semmilyen jellegű Személyes Adatot. Az Alkalmazás értékesítése esetén azonban előfordulhat, hogy a Személyes Adatokat a Szolgáltató harmadik fél felé továbbítja.
A fentiek nem vonatkoznak arra az esetre, ha a Látogatók Személyes Adatainak harmadik félhez történő továbbítására jogi okokból van szükség.
A fentiek nem vonatkoznak arra az esetre sem, ha a Látogatók Személyes Adatainak továbbítása egy vagy több okból feltétlenül szükséges. Ebben az esetben a Weboldal törekedni fog arra, hogy ehhez a Látogatók előzetes beleegyezését kérje.
A Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy statisztikai adatokat továbbítson harmadik fél részére a Látogatókról, a Weboldal használata során meglátogatott oldalakról, a Látogatók számáról, illetve további, a Weboldal használatával kapcsolatos statisztikákról, azonban ezen adatok úgy kerülnek továbbításra, hogy az egyes Látogatók ez alapján nem lesznek beazonosíthatóak.
Log Fájlok
Az Alkalmazás minél jobb szerkeszthetősége érdekében, illetve átfogó demográfiai adatok gyűjtésének céljából az Alkalmazás automatikusan rögzíti a Látogatók által az Alkalmazás megnyitására használt minden egyes eszköz IP-címét.
Cookie-k engedélyezése
A "cookie" egy olyan információ, amit a szerver tárol az Felhasználó által használt eszközön, elősegítendő bizonyos webes szolgáltatások használatát. Az Alkalmazás cookie-kat használ abból a célból, hogy információkat tároljon az Ön tevékenységeiről, amelyek szükségesek lehetnek később bizonyos funkciók igénybevételéhez. A Látogatónak lehetősége van a cookie-k fogadásának letiltására a böngészője beállításaiban. A cookiekat a hirdetések testreszabásához, a közösségi oldalakkal kapcsolatos funkciók használatához és forgalmunk elemzéséhez használjuk fel. A megszerzett információkat az Alkalmazást elemző partnereinkkel, illetve néhány hirdető partnerrel osztjuk meg (esetlegesen), valamint a közösségi oldalakon használjuk fel (csak amennyiben bejelentkezik fiókjába az Ön által használt közösségi oldal(ak)on). Erről további információkat itt találhat.
Ezen a nyilatkozatot a cookie-szabályzatunkkal illetve az Adatvédelmi Közleménnyel tanácsos együtt olvasnia azokban a bizonyos esetekben, amikor valamilyen okból személyes adatokat gyűjtünk vagy dolgozunk fel, hogy Ön tisztában legyen azzal, hogy hogyan és miért használjuk fel ezeket az adatokat. Adatvédelem beállítása
Személyes Adatok továbbítása harmadik fél országokba
Az Adatfelügyelet Személyes Adatokat nem továbbít az Európai Gazdasági Térségen kívülre, viszont abban az esetben, amennyiben ez mégis megtörténik, úgy az Adatfelügyelet először meggyőződik róla, hogy Személyes Adatok védelme megfelelően megoldott.
Biztonság
A Látogató és a Felügyelő különböző óvintézkedéseket foganatosított mind technikai, mind szervezeti szempontból a gyűjtött és felhasznált Személyes Adatok megsemmisülésének, törlésének, használhatatlanná válásának, vagy bármilyen egyéb, ezekkel kapcsolatos problémáknak az elhárítására (beleértve a továbbított adatok titkosítását), azaz a Látogató eszköze és a Szolgáltató szervere közötti kommunikáció biztonságos módon, HTTPS alapon történik. Mindemellett, az Ön által megadott jelszavak BCrypt módszerrel kerülnek titkosításra. Mindezen erőfeszítések ellenére a Szolgáltató nem garantálja, hogy a fentebb leírt események bármelyike nem fog bekövetkezni.
Személyes Adatok megőrzésének időtartama
A Személyes Adatok csak és kizárólag addig kerülnek megőrzésre, amíg azokat az Alkalmazás céljainak megfelelően feldolgozza. Amennyiben a Látogató (1) évnél tovább inaktív marad, személyes adatai törlésre kerülnek.
Harmadik Fél Weboldalak
Az ezen FF-ben leírt szabályok nem vonatkoznak harmadik fél weboldalakra/alkalmazásokra. Az Alkalmazás elhelyezett linkek a Látogató kényelmét hivatottak szolgálni. Az Alkalmazás nem felelős a harmadik fél weboldalakon/alkalmazásokban elhelyezett tartalmakért és nem garantálja azon oldalak meglátogatásakor a Látogató adatainak védelmét. Nem garantálható, hogy az Alkalmazás által hivatkozott harmadik fél weboldalak/alkalmazások rendelkeznek megfelelő adatvédelmi szabályzattal.
Az Adatvédelmi elvek elfogadása
A Látogató által a Szolgáltató, illetve az Felügyelő részére megadott, az Alkalmazás által gyűjtött Személyes Adatok gyűjtésével és felhasználásával kapcsolatos minden tudnivaló fentebb, az Általános felhasználási feltételekben található meg. A Látogatók számára javasoljuk, hogy ezen Felhasználási Feltételeket időről időre ellenőrízzék, hogy az aktuális változásokkal, az esetlegesen újonnan hozzáadott szabálypontokkal, további kiegészítésekkel, így az Alkalmazás használatához szükséges információkkal egyaránt rendelkezzenek.
Szolgáltató
A Livesport Media Ltd a máltai törvényeknek megfelelően, 2011. november 22.-én a C 54555 számmal került regisztrálásra, regisztrált címe a következő: CMS House, First Floor, St. Peter's Street, San Gwann, SGN 2310, Málta. A kapcsolatot a info@livesportmedia.eu címen veheti fel velünk.
Az FF verziója és kiadásának dátuma
Ezen szabályzat második verziója 2018. május 25.-én frissült legutóbb (FS.COM-ToU-20180525-2)