Eredmenyek.com

Publicitate
Publicitate
Publicitate
Politică de confidențialitate

Informații introductive

Livesport s.r.o. („noi”, „nostru” sau „nouă”) respectă confidențialitatea utilizatorilor săi („dumneavoastră” sau „al dumneavoastră”). Această informare privind prelucrarea datelor cu caracter personal („Informarea”) explică modul în care colectăm, folosim, divulgăm și protejăm datele dumneavoastră cu caracter personal în legătură cu site-ul nostru web în orice versiune lingvistică sau locație („Site-ul web”). Prelucrăm datele dumneavoastră cu caracter personal în legătură cu utilizarea de către dumneavoastră a site-ului web, cu înregistrarea pe site-ul web, în legătură cu marketing direct și în legătură cu stocarea de module cookie http pe dispozitivul dumneavoastră.

 1. IDENTITATEA NOASTRĂ ȘI DATELE NOASTRE DE CONTACT

  1. Noi, în calitate de operator al datelor dumneavoastră cu caracter personal, suntem Livesport s.r.o., o societate cu răspundere limitată, cu sediul social la Bucharova 2928/14a, Stodůlky, 158 00 Praga 5, Republica Cehă, număr de înregistrare al societății 27433722, înregistrată în registrul comerțului ținut la Tribunalul Municipal din Praga, marca C113331.

  2. Datele noastre de contact sunt următoarele: adresa poștală Bucharova 2928/14a, Stodůlky, 158 00 Praga 5, Republica Cehă, adresa de e-mail privacy@livesport.eu.

  3. Am numit un Responsabil cu protecția datelor, care poate fi contactat pentru toate aspectele legate de prelucrarea datelor dvs. personale și de exercitarea drepturilor dvs. la adresa de e-mail dpo@livesport.eu.

 1. PRELUCRARE ÎN LEGĂTURĂ CU UTILIZAREA SITE-ULUI WEB ȘI ÎNREGISTRAREA DUMNEAVOASTRĂ.

  1. Specificarea activităților de prelucrare atunci când utilizați site-ul web. Dacă utilizați site-ul web, prelucrăm, în scopurile B și C menționate mai jos, înregistrările referitoare la utilizarea de către dumneavoastră a site-ului web (adresa IP, IP Geo, datele sistemului de operare, tipul și versiunea dumneavoastră de browser și setările de utilizare a site-ului web) care sunt obținute automat atunci când utilizați site-ul web și informații despre vârstă dacă ne-ați furnizat astfel de informații.

  2. Specificarea activităților de prelucrare în legătură cu înregistrarea și autentificarea. Dacă vă creați un cont sau vă conectați la site-ul web utilizând un cont creat anterior de pe alte platforme sau produse ale noastre atunci când utilizați site-ul web, vom continua să prelucrăm datele dumneavoastră cu caracter personal atunci când utilizați site-ul web în scopurile A, B și C de mai jos, cum ar fi:

   1. datele de contact, inclusiv adresa de e-mail, pe care ni le-ați furnizat atunci când v-ați creat contul;

   2. informațiile despre vârstă, dacă sunt necesare pentru înregistrare sau după autentificare;

   3. date legate de utilizarea funcțiilor Site-ului web (de exemplu, voturile din sondaje sau echipele favorite);

   4. un identificator pseudonimizat pentru a monitoriza funcționarea site-ului web și a raporta defecțiunile tehnice, alți identificatori pseudonimizați pe care i-am pus în aplicare pentru a vă proteja, iar dacă ați ales să vă înregistrați sau să vă conectați la site-ul web prin intermediul contului dumneavoastră pe care îl aveți la o terță parte (de exemplu, Facebook, Gmail, Apple), prelucrăm și numele, fotografia dumneavoastră, precum și identificatorul pseudonimizat generat și pus la dispoziție de terța parte autorizată pentru conectare;

   5. date despre achizițiile dumneavoastră, dacă există, pe site-ul web.

  3. Scopurile prelucrării. Prelucrăm datele dumneavoastră cu caracter personal în măsura în care este necesar pentru următoarele scopuri:

 • Scopul A: Scopul prelucrării datelor dumneavoastră cu caracter personal este de a executa un contract încheiat între dumneavoastră și noi sau de a ne permite să luăm măsuri înainte de a încheia un astfel de contract în legătură cu înregistrarea sau conectarea dumneavoastră la site-ul web.

 • Scopul B: Scopul prelucrării datelor cu caracter personal menționate mai sus este de a asigura funcționarea tehnică a site-ului web, adică funcționarea corectă și fără probleme a acestuia, precum și depanarea aferentă a erorilor tehnice raportate și optimizarea ulterioară (prevenirea erorilor în viitor) a site-ului web.

Am efectuat o evaluare a posibilității de a prelucra datele dumneavoastră cu caracter personal în acest scop și am efectuat totodată și testul de proporționalitate necesar, care evaluează interesele de a vă proteja drepturile și interesele noastre. Am ajuns la concluzia că, având în vedere faptul că majoritatea datelor cu caracter personal pe care le prelucrăm sunt disponibile în alte scopuri, că folosim identificatori pseudonimizați, că eliminarea defectelor este și în interesul utilizatorului site-ului web, că optimizarea ulterioară a site-ului web este în interesul tuturor utilizatorilor site-ului web, nu ni se pare că interesele sau drepturile și libertățile dumneavoastră fundamentale de a vă proteja datele cu caracter personal prevalează asupra intereselor noastre legitime, așa cum sunt stabilite mai sus.

 • Scopul C: Scopul prelucrării datelor dumneavoastră cu caracter personal este de a ne respecta obligațiile legale, în special în domeniul fiscal, contabil și în sfera reglementărilor privind publicitatea.

  1. Temeiul juridic. Temeiul juridic pentru prelucrarea datelor cu caracter personal pentru fiecare scop este următorul:

   1. Pentru scopul A este faptul că prelucrarea este necesară pentru derularea unui contract între dumneavoastră și noi sau pentru a ne permite să luăm măsuri înainte de a încheia un astfel de contract în sensul articolului 6 alineatul (1) litera (b) din Regulamentul (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor) („Regulamentul”).

   2. Pentru scopul B este interesul nostru legitim în temeiul articolului 6 alineatul (1) litera (f) din Regulament de a asigura funcționarea tehnică a site-ului web.

   3. Pentru scopul C este de a ne respecta obligațiile legale în temeiul articolului 6 alineatul (1) litera c) din Regulament.

  2. Perioada de păstrare. Datele dumneavoastră cu caracter personal vor fi prelucrate

 • pentru scopul A pentru o perioadă de trei (3) ani de la încetarea contractului;

 • pentru scopul B pe durata contractului, în cazul în care v-ați creat un cont la noi sau timp de 1 lună după utilizarea site-ului web în cazul în care nu v-ați creat un cont; și

 • pentru scopul C pentru perioada necesară pentru a respecta obligațiile legale în conformitate cu legislația cu caracter obligatoriu general aplicabilă.

  1. Alți beneficiari. Persoanele care desfășoară activități tehnice pentru noi, inclusiv persoanele care ne prestează servicii de găzduire și de dezvoltare software, precum și alte companii din grupul nostru („Grupul nostru”) pot fi alți destinatari ai datelor dumneavoastră cu caracter personal. În cazurile în care suntem obligați să facem acest lucru în temeiul unei legislații cu caracter obligatoriu general aplicabile, autoritățile publice competente pot fi, de asemenea, alți destinatari ai datelor dumneavoastră cu caracter personal în scopul îndeplinirii obligațiilor care le revin în temeiul legislației cu caracter general obligatoriu.

  2. Drepturile dumneavoastră. Sub rezerva condițiilor prevăzute în Regulament și în funcție de scopurile declarate, aveți dreptul să solicitați să vă oferim acces la datele dumneavoastră cu caracter personal, dreptul la rectificarea sau ștergerea datelor dumneavoastră cu caracter personal sau la restricționarea prelucrării acestora și dreptul la portabilitatea datelor dumneavoastră cu caracter personal. Rețineți că este posibil să vă cerem să vă verificați identitatea înainte de a da curs acestei solicitări.

   1. În cazul în care suspectați că prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal a încălcat sau încalcă Regulamentul, aveți dreptul, printre altele, să depuneți o plângere la o autoritate de supraveghere, în special la o autoritate de supraveghere din statul membru al UE în care aveți reședința obișnuită, în care vă desfășurați activitatea sau în care se află locul presupusei încălcări a Regulamentului.

   2. Aveți dreptul să vă opuneți în orice moment prelucrării datelor dumneavoastră cu caracter personal pentru scopul B. În cazul în care vă opuneți prelucrării datelor dumneavoastră cu caracter personal pentru scopul B, nu vom prelucra datele dumneavoastră cu caracter personal decât dacă demonstrăm motive legitime și imperioase pentru prelucrare, care prevalează asupra intereselor sau drepturilor și libertăților dumneavoastră sau în cazul în care astfel de date sunt necesare pentru stabilirea, exercitarea sau apărarea pretențiilor noastre legale.

   3. Nu aveți obligația să ne furnizați datele dumneavoastră cu caracter personal. Cu toate acestea, furnizarea datelor dumneavoastră cu caracter personal este o cerință necesară pentru scopul A, adică pentru încheierea și derularea unui contract, iar dacă nu ne furnizați datele dumneavoastră cu caracter personal, nu puteți încheia sau executa contractul, iar acest lucru vă poate împiedica să utilizați anumite funcții și achiziții pe site-ul web, care sunt disponibile doar pentru utilizatorii înregistrați. Prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal în scopul C reprezintă o cerință legală în legătură cu o potențială achiziție pe site-ul web.

 1. PRELUCRĂRI LEGATE DE MARKETINGUL DIRECT CĂTRE UTILIZATORII ÎNREGISTRAȚI

  1. Specificații de prelucrare. Dacă vă înregistrați pe site-ul web sau vă autentificați pe site-ul web utilizând un cont creat anterior de pe alte platforme sau produse ale noastre (în calitate de client al nostru), vă putem trimite comunicări comerciale (oferte de marketing) cu privire la propriile noastre servicii similare, în conformitate cu legislația general aplicabilă și, în acest scop, prelucrăm:

   1. datele de contact, inclusiv adresa de e-mail, pe care ni le-ați furnizat atunci când v-ați creat contul;

   2. identificatorii pseudonimizați pe care i-am pus în aplicare pentru protecția dumneavoastră și, în cazul în care ați ales să vă înregistrați sau să vă autentificați la site-ul web prin intermediul contului pe care îl aveți la o terță parte (de exemplu, Facebook, Gmail, Apple), prelucrăm și identificatorul pseudonimizat generat și pus la dispoziție de terța parte autorizată pentru autentificare;

Această prelucrare a datelor cu caracter personal nu se bazează pe consimțământul dumneavoastră, însă aveți dreptul să vă opuneți în orice moment acestei prelucrări.

 1. Scopul prelucrării. Scopul prelucrării datelor dumneavoastră cu caracter personal este de a vă trimite comunicări comerciale, în calitate de client al nostru, în conformitate cu legislația cu caracter obligatoriu general.

 2. Temeiul juridic. Temeiul juridic pentru prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal este acela că această prelucrare este necesară în scopul intereselor noastre legitime în sensul articolului 6 alineatul (1) litera (f) din Regulament.

 3. Interesele noastre legitime. Interesul nostru legitim se bazează pe faptul că sunteți clientul (utilizatorul) nostru și că v-am oferit o oportunitate clară, distinctă, gratuită și simplă să renunțăm la utilizarea datelor dumneavoastră de contact electronice pentru a trimite comunicări comerciale atunci când am colectat datele dumneavoastră cu caracter personal.

  1. Atunci când trimitem comunicări comerciale, acționăm în conformitate cu legislația cu caracter obligatoriu general aplicabilă.

  2. Preambulul de la punctul 47 din Regulament prevede, printre altele, că „prelucrarea de date cu caracter personal care are drept scop marketingul direct poate fi considerată ca fiind desfășurată pentru un interes legitim”.

  3. Am efectuat o evaluare a legalității prelucrării datelor dumneavoastră cu caracter personal în scopul de a vă trimite comunicări comerciale și am efectuat și testul de proporționalitate necesar, care evaluează interesele de a vă proteja drepturile și interesele noastre. Am ajuns la concluzia că, având în vedere îndeplinirea anterioară a condițiilor prealabile stabilite în legislația cu caracter general obligatoriu pentru trimiterea de comunicări comerciale și, de asemenea, având în vedere faptul că puteți refuza în orice moment alte comunicări comerciale, nu ni se pare că interesele sau drepturile și libertățile dumneavoastră fundamentale de a proteja datele cu caracter personal ce le-ați furnizat în mod voluntar, prevalează asupra intereselor noastre legitime de a trimite comunicări comerciale.

  4. Având în vedere cele de mai sus și faptul că vă puteți aștepta în mod rezonabil ca datele dumneavoastră cu caracter personal să fie prelucrate în scopul trimiterii de comunicări comerciale, considerăm că interesul nostru legitim reprezintă temeiul juridic pentru prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal în scopul trimiterii de comunicări comerciale.

 4. Perioada de păstrare. Datele dumneavoastră cu caracter personal vor fi prelucrate de către noi pentru o perioadă de trei (3) ani de la încetarea contractului, dar, în orice caz, nu le vom păstra după ce veți face opoziție sau veți faceți orice altă solicitare similară cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal în scopul trimiterii de comunicări comerciale, inclusiv exercitarea dreptului dumneavoastră de a solicita ștergere a datelor cu caracter personal.

 5. Alți destinatari. Persoanele care prestează servicii de marketing pentru noi în conformitate cu instrucțiunile noastre, persoanele care operează site-ul nostru web sau aplicațiile mobile (persoana împuternicită de către operator) și alte companii din grupul nostru sunt alți destinatari ai datelor dumneavoastră cu caracter personal.

 6. Drepturile dumneavoastră. Sub rezerva clauzelor din Regulament, aveți dreptul să solicitați să vă oferim acces la datele dumneavoastră cu caracter personal, dreptul la rectificarea sau ștergerea datelor dumneavoastră cu caracter personal sau dreptul la restricționarea prelucrării datelor dumneavoastră cu caracter personal.

  1. În cazul în care suspectați că prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal a încălcat sau încalcă Regulamentul, aveți dreptul, printre altele, să depuneți o plângere la o autoritate de supraveghere, în special la o autoritate de supraveghere din statul membru al UE în care aveți reședința obișnuită, în care vă desfășurați activitatea sau în care se află locul presupusei încălcări a Regulamentului.

  2. Aveți dreptul să vă opuneți în orice moment prelucrării datelor dumneavoastră cu caracter personal în scopuri de marketing direct, inclusiv crearea de profiluri, în cazul în care crearea de profiluri se referă la un astfel de marketing direct. Dacă vă opuneți prelucrării datelor dumneavoastră cu caracter personal în scopuri de marketing direct, datele dumneavoastră cu caracter personal nu vor mai fi prelucrate în astfel de scopuri.

 1. PRELUCRĂRI LEGATE DE MARKETINGUL DIRECT (CU CONSIMȚĂMÂNTUL DUMNEAVOASTRĂ)

  1. Specificații de prelucrare. Cu consimțământul dumneavoastră, vă prelucrăm

   1. datele de contact, inclusiv adresa de e-mail, pe care ni le-ați furnizat atunci când v-ați creat contul;

   2. informațiile privind vârsta, dacă ni le-ați furnizat;

   3. identificatorii pseudonimizați pe care i-am pus în aplicare pentru protecția dumneavoastră și, în cazul în care ați ales să vă înregistrați sau să vă autentificați la site-ul web prin intermediul contului pe care îl aveți la o terță parte (de exemplu, Facebook, Gmail, Apple), prelucrăm și identificatorul pseudonimizat generat și pus la dispoziție de terța parte autorizată pentru autentificare;

   4. date despre utilizarea de către dumneavoastră a site-ului web (de exemplu, adresa IP și IP Geo) și date despre dispozitivul dumneavoastră (de exemplu, sistemul de operare, browser-ul și versiunea de browser), care sunt colectate automat prin utilizarea de către dumneavoastră a site-ului web;

în scopul trimiterii de comunicări comerciale (oferte de marketing) care ne promovează, promovează grupul nostru sau terțe părți sau în scopul desfășurării altor activități de marketing pentru dumneavoastră. Această prelucrare a datelor cu caracter personal se bazează pe consimțământul dumneavoastră explicit, pe care aveți dreptul să vi-l retrageți în orice moment.

 1. Scopul prelucrării. Scopul prelucrării datelor dumneavoastră cu caracter personal este de a vă trimite comunicări comerciale și de a desfășura alte activități de marketing pentru dumneavoastră.

 2. Temeiul juridic. Temeiul juridic pentru prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal este consimțământul dumneavoastră pe care ni-l acordați în sensul articolului 6 alineatul (1) litera (a) din Regulament.

 3. Perioada de păstrare. Vom prelucra (păstra) datele dumneavoastră cu caracter personal pentru o perioadă de patru (4) ani de la data primirii consimțământului dumneavoastră pentru prelucrare, iar prelucrarea va înceta dacă vă retrageți consimțământul pentru prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal în acest scop.

 4. Alți destinatari. Persoanele care prestează servicii de marketing și de publicitate pentru noi, în special entitățile enumerate aici, precum și persoanele care operează site-ul nostru web sau aplicația mobilă și alte companii din grupul nostru (persoane împuternicite de către operator), precum și cele mai utilizate rețele de socializare, cum ar fi Facebook, Twitter, LinkedIn (în calitate de operator sau de operatori asociați, după caz) sunt destinatari suplimentari ai datelor dumneavoastră cu caracter personal.

 5. Drepturile dumneavoastră. Sub rezerva condițiilor prevăzute în Regulament, aveți dreptul să solicitați să vă oferim acces la datele dumneavoastră cu caracter personal, dreptul la rectificarea sau ștergerea datelor dumneavoastră cu caracter personal sau la restricționarea prelucrării acestora și dreptul la portabilitatea datelor dumneavoastră cu caracter personal.

  1. Aveți dreptul să vă retrageți în orice moment consimțământul cu privire la prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal pe care ni le-ați furnizat. Acest lucru nu afectează legalitatea prelucrării datelor dumneavoastră cu caracter personal înainte de retragerea consimțământului. Vă puteți retrage consimțământul pentru prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal printr-un click pe hyperlink-ul furnizat într-o comunicare comercială pe care v-o trimitem sau trimițând un e-mail la adresa noastră de e-mail de contact (a se vedea articolul 1.2 din prezenta informare).

  2. În cazul în care suspectați că prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal a încălcat sau încalcă Regulamentul, aveți dreptul, printre altele, să depuneți o plângere la o autoritate de supraveghere, în special la o autoritate de supraveghere din statul membru al UE în care aveți reședința obișnuită, în care lucrați sau în care se află locul presupusei încălcări.

  3. Nu aveți nicio obligație de a furniza date cu caracter personal. Furnizarea datelor dumneavoastră cu caracter personal nu reprezintă o cerință legală sau contractuală și nici nu este o cerință necesară pentru încheierea unui contract.

 1. PRELUCRĂRI ÎN LEGĂTURĂ CU PLASAREA DE⁠ MODULE COOKIE HTTP ÎN DISPOZITIVUL DUMNEAVOASTRĂ.

  1. Specificații de prelucrare. Prin intermediul barei de module cookie din site-ul web („Bara”), ne puteți da consimțământul dumneavoastră pentru prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal în legătură cu stocarea modulelor cookie http pe dispozitivul dumneavoastră.

  2. Scopul prelucrării. Scopurile prelucrării datelor cu caracter personal variază în funcție de natura modulelor cookie stocate, iar informații mai detaliate vă vor fi furnizate în bară sau într-un alt document publicat de noi.

  3. Temeiul juridic. Temeiul juridic pentru prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal este consimțământul pe care ni-l acordați în sensul articolului 6 alineatul (1) litera (a) din Regulament.

  4. Perioada de păstrare. Informațiile despre perioada de păstrare a datelor cu caracter personal în legătură cu stocarea modulelor cookie individuale variază în funcție de natura modulelor cookie stocate, iar informații mai detaliate vă vor fi furnizate în bară sau într-un alt document publicat de noi.

  5. Alți destinatari. Categoriile de destinatari ai datelor cu caracter personal variază în funcție de natura modulelor cookie stocate, iar informații mai detaliate vă vor fi furnizate în bară sau într-un alt document publicat de noi.

  6. Drepturile dumneavoastră. Sub rezerva condițiilor prevăzute în Regulament, aveți dreptul să solicitați să vă oferim acces la datele dumneavoastră cu caracter personal, dreptul la rectificarea sau ștergerea datelor dumneavoastră cu caracter personal sau la restricționarea prelucrării acestor date precum și dreptul la portabilitate a datelor dumneavoastră cu caracter personal.

   1. Aveți dreptul să vă retrageți în orice moment consimțământul cu privire la prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal pe care ni le-ați furnizat. Acest lucru nu afectează legalitatea prelucrării datelor dumneavoastră cu caracter personal înainte de retragerea consimțământului. Vă puteți retrage consimțământul prin intermediul site-ului web.

   2. În cazul în care suspectați că prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal a încălcat sau încalcă Regulamentul, aveți dreptul, printre altele, să depuneți o plângere la o autoritate de supraveghere, în special la o autoritate de supraveghere din statul membru al UE în care aveți reședința obișnuită, în care lucrați sau în care se află locul presupusei încălcări a Regulamentului.

   3. Nu aveți obligația să furnizați datele dumneavoastră cu caracter personal. Furnizarea datelor dumneavoastră cu caracter personal nu reprezintă o cerință legală sau contractuală și nici nu este o cerință necesară pentru încheierea unui contract.

 2. SECURITATEA INFORMAȚIILOR DUMNEAVOASTRĂ

  1. Utilizăm măsuri de securitate administrative, tehnice și faptice cu scopul de a vă proteja datele cu caracter personal în conformitate cu reglementările legale cu caracter obligatoriu general.

 3. INFORMAȚII SUPLIMENTARE

  1. Procesul decizional automatizat. Nu luăm decizii individuale automatizate în sensul articolului 22 din Regulament.

  2. Activitățile terților. Nu suntem responsabili pentru acțiunile terților cărora le divulgați informații personale sau confidențiale și nici nu avem autoritatea de a direcționa sau controla trimiterea de oferte de la terți. Dacă nu mai doriți să primiți corespondență, e-mailuri sau alte comunicări de la terțe părți, contactați direct terța parte respectivă.

 4. TRANSFERUL DATELOR CU CARACTER PERSONAL ÎN AFARA UE

  1. Nu intenționăm să transferăm în mod deliberat datele dumneavoastră cu caracter personal către o țară terță (țară din afara UE) sau o organizație internațională, însă unii dintre partenerii noștri, cum ar fi ceilalți destinatari ai datelor cu caracter personal menționați mai sus, pot avea sediul în țări din afara UE sau pot stoca date pe servere din afara UE. În astfel de cazuri, poate exista un „transfer al datelor dumneavoastră către țări terțe (către o țară din afara UE)” în sensul Regulamentului, inclusiv către țări pentru care Comisia Europeană nu a luat încă o decizie cu privire la o protecție adecvată identică cu legislația UE. În astfel de cazuri, ne vom asigura că datele dumneavoastră cu caracter personal sunt prelucrate și protejate atât în conformitate cu termenii și condițiile noastre standard de protecție a datelor, cât și prin intermediul garanțiilor adecvate prevăzute la articolul 46 din Regulament și disponibile, de exemplu, aici.

 5. MODIFICĂRI ȘI AMENDAMENTE

  1. Vă vom informa cu privire la orice modificare a acestei informări.

  2. Vă încurajăm să verificați periodic această informare, astfel încât să vă cunoașteți drepturile.

În Praga la data de 09.10.2023

Livesport s.r.o.