Eredmenyek.com

Publicitate
Publicitate
Publicitate
Termeni şi condiţii
 1. PREVEDERI INTRODUCTIVE

  1. Identificarea părților. Acești termeni și condiții de utilizare („Termenii și condițiile de utilizare”) reglementează drepturile și obligațiile reciproce dintre Livesport s.r.o., o societate cu răspundere limitată, cu sediul social la Bucharova 2928/14a, Stodůlky, 158 00 Praga 5, Republica Cehă, număr de înregistrare al societății 27433722, înregistrată în registrul comerțului ținut la Tribunalul Municipal din Praga, marca C113331 („noi”, „nouă” sau „ nostru”) și persoane fizice terțe („Utilizator”, „dumneavoastră” sau „al dumneavoastră”) atunci când utilizați site-ul nostru web („Site-ul web”).

  2. Aplicabilitatea termenilor și condițiilor de utilizare. Dacă sunteți un utilizator neînregistrat al site-ului web, vi se vor aplica doar dispozițiile privind natura și utilizarea site-ului web, în special clauzele 1, 2 și 10 din acești termeni și condiții de utilizare. Pentru utilizatorii înregistrați, acești termeni și condiții de utilizare se aplică integral și vă încurajăm să vă familiarizați cu aceștia, în special cu clauzele de la 3 la 12, care constituie contractul de prestări servicii dintre utilizatorul înregistrat și noi.

 2. CONȚINUTUL SITE-ULUI WEB

  1. Natura serviciului. Site-ul web conține informații actualizate privind evenimentele sportive, în special rezultate sportive în timp real, rezultate finale, meciuri programate, echipe de start și alte statistici sportive și conținut sportiv. Rezultatele și alte informații statistice afișate pe site-ul web se bazează pe informațiile furnizate de alte surse independente (de la terți), eforturi interne sau alte aplicații oficiale. Deși depunem toate eforturile pentru a actualiza în mod regulat conținutul și pentru a verifica rezultatele sau alte informații afișate pe site-ul web, nu facem nicio promisiune și nu acordăm nicio garanție cu privire la site-ul web și vă încurajăm să verificați cu atenție informațiile colectate de pe site-ul web, atât din surse originale, cât și din alte surse. Utilizarea și încrederea acordată rezultatelor și altor informații afișate pe site-ul web este responsabilitatea dumneavoastră exclusivă. În funcție de regiune, limbă sau alte circumstanțe care afectează piața țintă și publicul site-ului web, site-ul web poate prezenta și reportaje sportive alcătuite din conținutul nostru sau conținut de la terți.

  2. Utilizarea site-ului web are loc pe propriul dumneavoastră risc. Noi punem la dispoziție site-ului web și toate comunicările și informațiile stocate și prezentate în cadrul acestuia, cu competență și o atenție rezonabile și, în esență, în modul descris în acești termeni și condiții de utilizare. Cu toate acestea, accesul dumneavoastră la site-ul web, utilizarea site-ului web, descărcarea unui software referitor la site-ul web și utilizarea informațiilor pe care le putem furniza în legătură cu site-ul web se realizează la alegerea dumneavoastră, la discreția dumneavoastră, pe riscul dumneavoastră și doar pentru uzul dumneavoastră personal. Nu aveți dreptul să utilizați site-ul web în niciun scop comercial.

  3. Înregistrare și conținut plătit. Solicităm înregistrarea ca să puteți accesa anumite părți sau funcții ale site-ului web (articolul 3 din termenii și condițiile de utilizare). Înregistrarea poate fi condiționată de o anumită vârstă. Fără înregistrare, există posibilitatea să nu puteți vizualiza tot conținutul, iar funcționalitatea site-ului web poate fi limitată. În plus, disponibilitatea anumitor caracteristici sau conținut poate fi condiționată de plata unei taxe.

  4. Conținutul terțelor părți. Site-ul web conține conținut de la terți obținut din aplicații și resurse externe pentru care nu suntem responsabili. Întreg conținutul terților disponibil prin intermediul site-ului web nu este găzduit pe serverele noastre și nu este creat sau încărcat de noi pe serverul de găzduire, unde se află acel conținut. Conținutul terților este marcat, de obicei, cu un logo, o pictogramă sau un alt identificator corespunzător al terțelor părți. Excludem în mod expres orice răspundere în legătură cu un astfel de conținut, disponibilitatea acestuia sau informațiile conținute în acesta.

  5. Afișarea publicității. Sunteți de acord că publicitatea, inclusiv publicitatea terților, poate fi afișată în cadrul serviciului.

  6. Relația cu jocurile de noroc. Utilizarea site-ului web se face în întregime pe propriul dumneavoastră risc. Site-ul web nu este o aplicație de pariuri sau jocuri de noroc. Nu punem la dispoziție pariuri sau jocuri de noroc; prin urmare, nu deținem și nu controlăm resursele dumneavoastră financiare sau de altă natură și nu participăm la nicio tranzacție cu jocuri de noroc. Cotele de pariuri afișate pe site-ul web sunt prezentate în scop de știri. Nicio comunicare sau informație publicată pe site-ul web nu constituie o recomandare de a participa la un joc sau de a plasa un pariu și nici nu constituie consiliere juridică, fiscală sau de altă natură în legătură cu pariurile sau cu jocurile de noroc.

  7. Legislația locală. Vi se recomandă să respectați legile aplicabile din țara în care aveți reședința temporară sau permanentă, în care sunteți prezent și/sau al cărui cetățean sunteți.

  8. Drepturile de conținut. Textele, fotografiile, lucrările grafice și alte elemente conținute pe site-ul web pot fi protejate de dreptul de autor în mod individual și/sau în ansamblu (colectiv, „Lucrări protejate prin dreptului de autor”). Cu excepția cazului în care s-a convenit altfel în scris cu noi sau cu proprietarii lucrărilor protejate prin drepturi de autor, în cazul în care este vorba de un conținut terț, utilizarea corectă a lucrărilor protejate prin drepturi de autor poate avea loc numai în măsura și în modul prevăzute de legislația aplicabilă. În special, nu este permisă utilizarea lucrărilor protejate prin drepturi de autor sub formă de reproducere (copiere) în scopul obținerii unui câștig economic direct sau indirect, precum și utilizarea acestora sub formă de distribuție, închiriere, afișare sau comunicare publică (inclusiv comunicare publică prin intermediul internetului) fără consimțământul nostru explicit.

  9. Protecția bazei de date. Conținutul bazei de date de pe site-ul web („Conținutul bazei de date”) este protejat de un drept special al furnizorului bazei de date. Cu excepția cazului în care s-a convenit altfel în scris cu noi, conținutul bazei de date poate fi utilizat în mod legal numai în măsura și în modul prevăzute de legislația aplicabilă. În special, nu este permisă extragerea (copierea) sau utilizarea (punerea la dispoziția publicului) conținutului bazei de date sau a unei părți substanțiale din punct de vedere calitativ sau cantitativ a acesteia fără consimțământul nostru explicit.

  10. Interferențe neautorizate. Nu trebuie să utilizați niciun mecanism, instrument, software sau procedură care a afectat sau ar putea afecta negativ funcționarea facilităților noastre, securitatea internetului sau a altor utilizatori de internet. Nu aveți dreptul să aglomerați serverul nostru pe care este găzduit site-ul web cu solicitări automate și să ajutați vreo terță parte într-o astfel de activitate. Nu aveți dreptul să modificați, să dezasamblați, să decompilați sau să utilizați vreun mecanism site-ul web în scopul reconstituirii procesului tehnologic în niciun fel, cu excepția cazului în care există dispoziții contrare prevăzute de reglementările legale cu caracter obligatoriu. În plus, nu aveți voie să utilizați conținutul site-ului web prin încorporarea, agregarea, extragerea sau recrearea acestuia fără consimțământul nostru expres, cu excepția cazului în care se prevede altfel prin reglementări legale cu caracter obligatoriu.

  11. Încălcarea drepturilor de autor și a mărcilor comerciale. Încălcarea de către dumneavoastră a drepturilor de autor, a drepturilor asupra mărcilor comerciale sau a drepturilor speciale ale furnizorului bazei de date poate antrena răspunderea civilă, administrativă sau penală.

 3. ÎNCHEIEREA UNUI CONTRACT DE PRESTĂRI SERVICII

  1. Depunerea propunerii. Puteți face o propunere de a încheia un contract de prestări servicii printr-un click pe butonul „Continuă via Email” completând informațiile din formularul de înregistrare din aplicație și trimițându-ne aceste informații („Cerere de înregistrare”). Garantați că informațiile furnizate în formularul de cerere de înregistrare sunt corecte în sensul acestor termeni și condiții de utilizare.

  2. Acceptarea propunerii. După primirea unei cereri de înregistrare, vom trimite la adresa de e-mail furnizată în cererea de înregistrare („Adresa utilizatorului”) informațiile necesare pentru a face operațional contul utilizatorului sau pentru a vă permite să utilizați serviciul („Acceptarea”). Odată cu transmiterea acceptării către dumneavoastră, intră în vigoare și contractul de prestări servicii.

  3. Utilizarea înregistrării de către terți. Dacă utilizați o înregistrare existentă la o terță parte (de exemplu, o înregistrare pe o rețea de socializare), ne puteți trimite o propunere de a încheia un contract de prestări servicii printr-un click pe butonul cu logo-ul, marca comercială sau denumirea serviciului terței părți. După ce ne transmiteți propunerea pentru încheierea unui contract de prestări servicii conform propoziției anterioare, vi se va permite să utilizați serviciul. Prin faptul că vi se permite să utilizați serviciul, contractul de servicii intră în vigoare.

  4. Consimțământul pentru prestarea serviciului. Sunteți de acord că putem începe furnizarea serviciului în temeiul contractului de prestări servicii imediat după încheierea acestuia, chiar înainte de expirarea perioadei legale pentru denunțarea contractul de prestări servicii.

  5. Costurile mijloacelor de comunicare. Sunteți de acord cu utilizarea mijloacelor de comunicare la distanță atunci când încheiați contractul de prestări servicii. Costurile suportate de dumneavoastră pentru utilizarea unui mijloc de comunicare la distanță în legătură cu încheierea unui contract de prestări servicii (de exemplu, costurile de conectare la internet) sunt suportate de dumneavoastră și nu diferă de tariful de bază pentru utilizarea mijloacelor de comunicare.

 4. Conținutul contractului de prestări servicii

  1. Obiectul contractului. În cadrul contractului de prestări servicii, vă vom permite să utilizați serviciul prin intermediul site-ului web, inclusiv conținutul și caracteristicile care fac obiectul înregistrării. În plus, disponibilitatea anumitor caracteristici sau conținuturi poate fi condiționată de plata unei taxe, de împlinirea unei anumite vârste, o conexiune stabilă la internet sau de versiunea sistemului de operare al dispozitivului dumneavoastră pe care o acceptăm.

  2. Clauzele contractuale. Termenii și condițiile de utilizare fac parte integrantă din contractul de prestări servicii.

  3. Limba contractului. Contractul de prestări servicii se încheie în limba romana.

 5. Contul de utilizator

  1. Protecția contului. Accesul la contul de utilizator este protejat printr-un nume de utilizator și o parolă. Sunteți de acord că datele dumneavoastră de autentificare pot fi utilizate și pentru a vă conecta la alte site-uri web operate de noi sau de orice altă persoană care are legătură cu noi. Aveți obligația să păstrați confidențialitatea cu privire la informațiile necesare pentru a accesa contul dumneavoastră de utilizator și confirmați că nu suntem răspunzători pentru încălcarea acestei obligații de către dumneavoastră.

  2. Rezervarea drepturilor. Este posibil să vă împiedicăm să utilizați contul dumneavoastră de utilizator, în special dacă vă încălcați obligațiile care vă revin în temeiul contractului de prestări servicii (inclusiv acești termeni și condiții).

 6. CONDIȚII DE FURNIZARE A SERVICIULUI

  1. Incapacitatea de a furniza serviciul. Există posibilitatea să nu furnizăm serviciul dacă acest lucru este împiedicat de dificultăți din partea dumneavoastră sau a oricărei alte persoane. În special, nu vom furniza serviciul în caz de întreruperi ale alimentării cu energie electrică, întreruperi ale rețelei de date, alte defecțiuni cauzate de terțe părți sau de catastrofe naturale.

  2. Întreruperi ale serviciului. În timpul prestării serviciului, pot apărea întreruperi neplanificate ale serviciului, limitări temporare, întreruperi sau degradarea serviciului. Este posibil ca informațiile stocate de dumneavoastră în cadrul serviciului să nu facă obiectul unei copii de rezervă din partea noastră, să fie corupte sau să se degradeze în alt mod.

  3. Limitarea calității serviciului. În măsura permisă de lege, nu vom fi răspunzători pentru (i) nicio defecțiune a programelor de calculator referitoare la site-ul web pe care îl punem la dispoziție, (ii) erori sau viruși care duc la pierderea datelor, (iii) nicio altă deteriorare a echipamentului dumneavoastră informatic, a telefonului mobil sau a dispozitivului mobil sau a software-ului, (iv) erori (inclusiv erori apărute în datele de intrare, datele și rezultatele afișate) și (v) nicio încercare din partea dumneavoastră de a utiliza site-ul web prin metode, mijloace sau moduri diferite de cele preconizate de noi. Ne rezervăm dreptul de a suspenda, modifica, elimina și/sau adăuga elemente pe site-ul web, la discreția noastră și în măsura permisă de lege, precum și dreptul de a suspenda periodic utilizarea site-ului nostru web. Nu putem fi trași la răspundere pentru nicio astfel de acțiune.

  4. Erori. Sunteți de acord să ne informați de îndată ce luați la cunoștință despre erori cu privire la contul dumneavoastră de pe site-ul web sau informații de pe site-ul web (inclusiv, dar fără a se limita la un calcul greșit, o declarație eronată, taxe incorecte, comisioane, rake, bonusuri sau plăți sau conversie valutară, după caz).

  5. Limitarea răspunderii. Noi (inclusiv membrii din conducerea societății, administratorii, mandatarii și angajații noștri) și afiliații noștri nu vom fi răspunzători față de dumneavoastră pe cale contractuală, printr-un act ilicit (inclusiv neglijență) sau în alt mod pentru daune directe, indirecte, accidentale, subsidiare, speciale, punitive sau cu caracter exemplificativ, inclusiv, dar fără a se limita la pierderea de date, profituri, venituri, afaceri, oportunități, fond comercial, reputației sau întreruperea activității sau pentru pierderi care nu sunt în prezent previzibile de către noi, care decurg din contractul de prestări servicii sau din utilizarea site-ului web de către dumneavoastră.

  6. Despăgubiri. Informațiile de pe site-ul web sunt furnizate ca atare și sunteți de acord să ne exonerați de orice răspundere cu privire la site-ul web și informațiile din acesta. Fără a aduce atingere prevederilor clauzei 6.5 de mai sus, răspunderea noastră este limitată în măsura maximă permisă de legislația aplicabilă.

 7. Utilizarea serviciului

  1. Personalizarea conținutului. Aveți dreptul de a personaliza conținutul serviciului în funcție de propriile preferințe, dar numai în cadrul setărilor oferite de serviciu.

  2. Promoții nesolicitate. Având în vedere cerințele privind protecția datelor, de informare și de securitate cibernetică și de evitare a fraudei, vi se interzice în mod expres să postați informații sau să contactați clienții noștri pentru a oferi sau a promova oferte, produse sau facilități în cadrul site-ului web.

  3. Politica antifraudă și anti-hărțuire. Avem o politică de toleranță zero față de activitatea inadecvată și frauduloasă din cadrul site-ului web. În cazul în care, conform propriei noastre decizii, se constată că ați încercat să ne fraudați pe noi și/sau pe orice alt utilizator al site-ului web în orice mod, ne rezervăm dreptul de a vă suspenda și/sau închide contul și/sau de a vă interzice accesul la site-ul web pentru o perioadă de timp determinată sau nedeterminată. Nu vom fi răspunzători pentru nicio astfel de acțiune în măsura permisă de legislația aplicabilă.

 8. Alte drepturi și obligații ale părților

  1. Examinarea reclamațiilor. Reclamațiile consumatorilor sunt gestionate de noi prin intermediul unei adrese electronice la adresa de contact (a se vedea clauza 12.6). Vom trimite informații cu privire la gestionarea reclamației dumneavoastră la adresa utilizatorului.

  2. Soluționarea extrajudiciară a litigiilor în materie de consum. Un organism competent pentru soluționarea extrajudiciară a litigiilor în materie de consum care decurg din contractul de servicii poate fi găsit la adresa https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/?event=main.adr.show2. Platforma de soluționare online a litigiilor, disponibilă la adresa http://ec.europa.eu/consumers/odr, poate fi utilizată pentru soluționarea litigiilor dintre dumneavoastră și noi în temeiul contractului de prestări servicii.

  3. Punctul de contact pentru consumatori. Un punct de contact în temeiul Regulamentului (UE) nr. 524/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 21 mai 2013 privind soluționarea online a litigiilor în materie de consum și de modificare a Regulamentului (CE) nr. 2006/2004 și a Directivei 2009/22/CE (Regulamentul privind soluționarea online a litigiilor în materie de consum) poate fi consultat la adresa https://ec.europa.eu/info/live-work-travel-eu/consumer-rights-and-complaints/resolve-your-consumer-complaint/european-consumer-centres-network-ecc-net_en.

  4. Autorizarea de a desfășura activități comerciale. Suntem autorizați să desfășurăm activități comerciale în baza licenței comerciale cehe. Controlul asupra activităților noastre este exercitat de către autoritățile cehe competente, în limitele competențelor acestora. Supravegherea în domeniul protecției datelor cu caracter personal este exercitată de autoritatea de supraveghere din statul membru al UE în care aveți reședința obișnuită, în care vă desfășurați activitatea sau în care a avut loc presupusa încălcare.

  5. Reclamații privind defectele. Drepturile și obligațiile părților cu privire la răspunderea noastră pentru defectele serviciilor sunt reglementate de legislația cu aplicabilitate generală. Vă puteți exercita drepturile care decurg din răspunderea noastră pentru defectele serviciilor contactându-ne la sediul nostru social sau prin e-mail la adresa de contact (a se vedea clauza 12.6).

  6. Comunicarea dintre părți. Cu excepția cazului în care se convine altfel, toată corespondența legată de contractul de prestări servicii va fi trimisă celeilalte părți sub formă de text prin poștă electronică. Notificările către dumneavoastră vor avea loc și ele prin poștă electronică la adresa utilizatorului.

 9. Protecția datelor

  1. Informații privind prelucrarea datelor cu caracter personal. Ne îndeplinim obligația de informare în sensul articolului 13 din Regulamentul 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE („Gdpr”) prin intermediul unui document special desemnat ca „Informare privind prelucrarea datelor cu caracter personal” („Declarație de confidențialitate”).

  2. Acești termeni și condiții de utilizare vor fi citiți și interpretați împreună cu Politica noastră de confidențialitate, accesibilă aici.

 10. Module cookie

  1. Instrumentul de consimțământ privind modulele cookie. Obținerea consimțământului dumneavoastră și furnizarea de informații legate de utilizarea modulelor cookie în cadrul site-ului web sunt îndeplinite printr-un instrument special operat de o terță parte.

 11. Durata contractului de prestări servicii

  1. Denunțarea contractului. Cu excepția cazului în care contractul nu poate fi denunțat, dumneavoastră, în calitate de consumator, aveți dreptul să denunțați contractul de prestări servicii în termen de paisprezece (14) zile de la încheierea acestuia. Pentru această denunțare, puteți utiliza modelul de formular pus la dispoziție de noi.

  2. Intrarea în vigoare a contractului. Contractul de prestări servicii intră în vigoare la data executării serviciului. Contractul de prestări servicii se încheie pe o perioadă nedeterminată.

  3. Rezilierea contractului. Puteți rezilia contractul de prestări servicii în orice moment prin ștergerea de facto a contului de utilizator. De asemenea, puteți rezilia contractul de prestări servicii solicitându-ne să ștergem datele dumneavoastră cu caracter personal în conformitate cu GDPR.

  4. Rezilierea contractului de către noi. Putem rezilia contractul de prestări servicii în cazul în care vă încălcați vreuna dintre obligațiile care vă revin în temeiul contractului de prestări servicii (inclusiv acești termeni și condiții) sau în temeiul reglementărilor legale cu caracter obligatoriu sau în alte cazuri. Rezilierea contractului de prestări servicii în temeiul prezentei clauze va intra în vigoare în momentul în care va fi transmisă prin poștă electronică la adresa utilizatorului. Cu excepția cazului în care se convine altfel, contractul de prestări servicii încetează imediat ce această reziliere intră în vigoare.

 12. Dispoziții finale

  1. Legea aplicabilă. Relația creată prin contractul de prestări servicii va fi reglementată de legislația din Republicii Cehe. Desemnarea legii aplicabile în temeiul propoziției precedente nu vă privează de protecția acordată prin dispozițiile ordinii juridice de la care nu se poate deroga prin contract și care s-ar aplica în absența alegerii legii în temeiul dispozițiilor articolului 6 alineatul (1) din Regulamentul (CE) nr. 593/2008 al Parlamentului European și al Consiliului din 17 iunie 2008 privind legea aplicabilă obligațiilor contractuale (Roma I).

  2. Competența instanțelor. Am convenit cu privire la competența și locul de desfășurare a litigiilor în instanțele din Republica Cehă.

  3. Modificarea unilaterală a termenilor și condițiilor de utilizare. Putem modifica unilateral acești termeni și condiții în măsura permisă de legislația aplicabilă și în cazul în care considerăm că aceste modificări se bazează pe motive valide și justificate. Veți primi o notificare cu privire la modificare printr-un e-mail trimis la adresa utilizatorului sau printr-o casetă de dialog pe site-ul web. Condițiile de utilizare modificate vor intra în vigoare la o dată menționată în e-mail sau în caseta de dialog de pe site-ul web, dar în niciun caz mai devreme de treizeci (30) zile de la data la care ați primit notificarea cu privire la respectiva modificare. Puteți refuza Termenii și condițiile modificate înainte ca aceștia să intre în vigoare și, în acest caz, puteți rezilia contractul de prestări servicii. Acest lucru nu aduce atingere dispozițiilor clauzei 12.4 din acești termeni și condiții de utilizare.

  4. Consimțământul pentru modificarea termenilor și condițiilor de utilizare. Prin acceptarea noii versiuni a termenilor și condițiilor de utilizare, termenii și condițiile de utilizare anteriori vor înceta să mai fie în vigoare, iar noua versiune a termenilor și condițiilor de utilizare va deveni parte integrantă a contractului de prestări servicii. Fără a aduce atingere articolului 12.3 din termenii și condițiile de utilizare, modificările aduse termenilor și condițiilor și utilizării pot fi efectuate și prin confirmarea (consimțământul) dumneavoastră expresă. Prin acordarea consimțământului dumneavoastră expres pentru noua versiune a termenilor și condițiilor și a utilizării, noua versiune devine parte integrantă a contractului de prestări servicii începând cu data aplicabilă. Acest consimțământ explicit poate fi dat prin intermediul unei casete de dialog pe site-ul nostru web sau în orice alt mod adecvat.

  5. Accesibilitatea contractului. Contractul de prestări servicii, inclusiv termenii și condițiile de utilizare, sunt arhivate de noi în format electronic și nu sunt accesibile publicului.

  6. Contactele noastre. Datele noastre de contact sunt după următoarele: adresa de livrare Bucharova 2928/14a, Stodůlky, 158 00 Praga 5, Republica Cehă, adresa de e-mail info@livesport.eu.

  7. Cesionarea contractului. Vă exprimați acordul că avem dreptul cesiona drepturile și obligațiile care decurg din contractul de prestări servicii, în totalitate sau parțial, către orice terță parte.

În Praga la data de 01.04.2023

Livesport s.r.o.

Signed by Livesport.s.r.o.

2023-04-01 12:00:00

Anexa nr. 1 la Termenii și condițiile de utilizare - Formular de retragere a consumatorului

Vă rugăm să completați acest formular și să ni-l trimiteți în termenul legal dacă doriți să denunțați contractul.

Destinatar (operator): Livesport s.r.o., o societate cu răspundere limitată, cu sediul social la Bucharova 2928/14a, Stodůlky, 158 00 Praga 5, Republica Cehă, număr de înregistrare al societății 27433722
Prin prezenta, vă retrageti din contractul de prestări servicii încheiat la data de:
Numele și prenumele dumneavoastră:
Reședința dumneavoastră:
E-mailul dumneavoastră de înregistrare:
Data:
Semnătura dumneavoastră: (dacă acest formular este trimis în format fizic pe suport hârtie)