Hirdetés
Hirdetés
Hirdetés
Felhasználási szabályok
 1. BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK

  1. A felek azonosítása. A jelen felhasználási feltételek ("Felhasználási Feltételek") szabályozzák a Livesport s.r.o. egy korlátolt felelősségű társaság, amelynek székhelye: Bucharova 2928/14a, Stodůlky, 158 00 Prága 5, Cseh Köztársaság, cégjegyzékszáma: 27433722, bejegyezték a prágai Városi Bíróságon vezetett kereskedelmi nyilvántartásba, C113331 jelű; ("mi", "minket" vagy "miénk") és harmadik személyek ("Felhasználó", "ön" vagy "öné") közötti kölcsönös jogokat és kötelezettségeket a weboldalunk ("Weboldal") használata során.

  2. A Felhasználási Feltételek alkalmazhatósága. Ha Ön a Weboldal nem regisztrált Felhasználója, önre kizárólag a Weboldalt jellegére és használatára vonatkozó rendelkezések, különösen a jelen Felhasználási Feltételek 1, 2 és 10 pontjai vonatkoznak. A regisztrált Felhasználókra a jelen Felhasználási Feltételek teljes egészében érvényesek, és javasoljuk, hogy ismerkedjen meg velük, különösen a 3 és 12 pontokkal, amelyek a regisztrált Felhasználó és köztünk létrejött szolgáltatási szerződést alkotják.

 2. WEBOLDAL TARTALMA

  1. A szolgáltatás jellege. A Weboldal naprakész információkat tartalmaz sporteseményekről, különösen valós idejű sporteredményeket, végeredményeket, mérkőzések kitűzött időpontjait, csapatösszeállításokat és egyéb sportstatisztikákat és sporttartalmakat. A Weboldalon megjelenített eredmények és egyéb statisztikai információk más független forrásokból (harmadik felektől), belső erőfeszítésekből vagy egyéb hivatalos alkalmazásokból származó információkon alapulnak. Bár mindent megteszünk a tartalom rendszeres frissítése és a Weboldalon megjelenő eredmények vagy egyéb információk ellenőrzése érdekében, nem teszünk semmilyen ígéretet vagy szavatosságot a Weboldalra vonatkozóan, és arra biztatjuk Önt, hogy a Weboldalon gyűjtött információkat alaposan ellenőrizze eredeti és egyéb forrásokkal is. A Weboldalon megjelenő eredmények és egyéb információk használata és az azokra való hagyatkozás az ön kizárólagos felelőssége. A Weboldal célpiacát és közönségét érintő régiótól, nyelvtől vagy egyéb körülményektől függően a Weboldal a mi, vagy harmadik felek tartalmából álló sportközvetítéseket is tartalmazhat.

  2. A Weboldal használata saját felelősségére történik. A Weboldalt, valamint az azon tárolt és bemutatott összes kommunikációt és információt észszerű szakértelemmel és gondossággal, valamint lényegében a jelen Felhasználási Feltételekben leírt módon biztosítjuk. A Weboldalhoz való hozzáférés, a Weboldal használata, a Weboldalhoz kapcsolódó bármely szoftver letöltése, valamint a Weboldallal kapcsolatban általunk biztosított bármely információ felhasználása azonban kizárólag az ön kizárólagos választása, belátása és kockázata szerint történik, és kizárólag az ön személyes használatára. Ön nem használhatja a Weboldalt semmilyen kereskedelmi célra.

  3. Regisztráció és fizetős tartalom. A Weboldal bizonyos részeihez vagy funkcióihoz való hozzáféréshez regisztrációra van szükség (a Felhasználási feltételek3 cikke). A regisztráció feltétele lehet egy bizonyos életkor betöltése. Regisztráció nélkül előfordulhat, hogy nem tudja megtekinteni az összes tartalmat, és a Webhely funkciói korlátozottak lehetnek. Ezen túlmenően bizonyos funkciók vagy tartalmak elérhetősége díjfizetéshez köthető.

  4. Harmadik fél tartalma. Az oldal külső alkalmazásokból és forrásokból származó, harmadik féltől beszerzett tartalmakat tartalmaz, amelyekért nem vállalunk felelősséget. Nem az összes, a Weboldalon elérhető tartalom található a mi szervereinken, és azt nem mi hoztuk létre, illetve töltöttük fel a tárhely szerverre. A harmadik féltől származó tartalmakat általában megfelelő logóval, ikonnal vagy más harmadik fél azonosítóval jelölik. Kifejezetten kizárunk minden felelősséget az ilyen tartalommal, annak elérhetőségével vagy az abban foglalt információkkal kapcsolatban.

  5. Reklám megjelenítése. Ön elfogadja, hogy a szolgáltatáson megjelenhetnek reklámok, beleértve harmadik fél reklámjait is.

  6. Kapcsolat a szerencsejátékkal. A Weboldal használata teljes mértékben az ön saját felelősségére történik. A Weboldal nem játék vagy szerencsejáték alkalmazás. Nem üzemeltetünk játékokat vagy szerencsejátékokat; ezért nem tartjuk vagy ellenőrizzük az ön pénzügyi, vagy egyéb forrásait, és nem veszünk részt semmilyen szerencsejáték-tranzakcióban. A Weboldalon megjelenített fogadási szorzók híradás céljából kerülnek bemutatásra. Semmilyen, a Weboldalon közzétett közlemény vagy információ nem minősül azonban játékban való részvételre vagy fogadásra vonatkozó ajánlásnak, és nem minősül játékkal vagy szerencsejátékkal kapcsolatos jogi, adózási vagy más hasonló tanácsadásnak.

  7. Helyi jog. Javasoljuk, hogy tartsa be annak az országnak a vonatkozó törvényeit, amelyben Ön ideiglenesen vagy állandóan tartózkodik, jelen van és/vagy amelynek állampolgára.

  8. Tartalomhoz fűződő jogok. A Weboldalon található szövegek, fényképek, grafikai munkák és egyéb elemek külön-külön és/vagy egészében szerzői jogi védelem alatt állhatnak (együttesen: "Szerzői Jogi Művek"). Hacsak írásban másként nem állapodott meg velünk vagy a Szerzői Jogi Művek tulajdonosaival, ha harmadik fél tartalmáról van szó, a Szerzői Jogi Művek tisztességes felhasználása csak a vonatkozó törvények által előírt mértékben és módon történhet. A kifejezett hozzájárulásunk nélkül nem megengedett különösen a Szerzői Jogi Művek közvetlen vagy közvetett gazdasági haszonszerzés céljából történő felhasználása többszörözés (másolás) formájában, valamint terjesztés, bérbeadás, bemutatás vagy a nyilvánossághoz való közvetítés (beleértve a nyilvánossághoz közvetítést az interneten keresztül) formájában történő felhasználása.

  9. Adatbázis-védelem. A Weboldalon található adatbázis tartalmát ("Adatbázis-tartalom") az adatbázis szolgáltatójának különleges joga védi. Hacsak írásban másként nem állapodtunk meg, az Adatbázis-tartalom csak a vonatkozó jogszabályok által előírt mértékben és módon használható fel jogszerűen. A kifejezett hozzájárulásunk nélkül nem megengedett különösen az Adatbázis-tartalom vagy annak minőségi vagy mennyiségi szempontból jelentős részének kivonása (másolása) vagy felhasználása (nyilvánosságra hozatala).

  10. Jogosulatlan beavatkozás. Ön nem használhat olyan mechanizmust, eszközt, szoftvert vagy eljárást, amely hátrányosan befolyásolja vagy befolyásolhatja létesítményeink működését, az internet biztonságát vagy más internetfelhasználókat. Ön nem terhelheti automatizált kérésekkel a szerverünket, amelyen a Weboldal található, és nem segíthet harmadik félnek ilyen tevékenységben. Ön nem módosíthatja, nem szedheti szét, bonthatja vissza és nem fejtheti vissza a weboldalt semmilyen módon, kivéve, ha az általánosan kötelező érvényű jogi előírások másként rendelkeznek. Továbbá, ön nem használhatja a weboldal tartalmát beágyazással, összevonással, kinyeréssel vagy újra alkotással a mi kifejezett hozzájárulásunk nélkül, kivéve, ha az általánosan kötelező érvényű jogi szabályozás másként rendelkezik.

  11. Szerzői jogi és védjegybitorlás. A szerzői jogok, védjegyjogok vagy az adatbázis-szolgáltató különleges jogainak ön általi megsértése polgári, közigazgatási vagy büntetőjogi felelősségre vonást eredményezhet.

 3. Szolgáltatási szerződés megkötése

  1. Ajánlat benyújtása. Ön úgy tehet ajánlatot szolgáltatási szerződés megkötésére, "Folytatás ezzel: Email" gombra kattintva, hogy kitölti a Weboldalon található regisztrációs űrlapon található információkat, és ezeket az információkat a elküldi nekünk ("Regisztrációs Kérelem"). Ön szavatolja, hogy a Regisztrációs Kérelem űrlapon megadott adatok a jelen Felhasználási Feltételek szempontjából helytállók.

  2. Az ajánlat elfogadása. A Regisztrációs Kérelem beérkezését követően a Regisztrációs Kérelemben megadott e-mail címre ("Felhasználói Cím") elküldjük a Felhasználó fiókjának működéséhez vagy a szolgáltatás használatának engedélyezéséhez szükséges információkat ("Elfogadás"). A szolgáltatási szerződés az Elfogadás önnek történő kézbesítésével létrejön.

  3. Harmadik fél általi regisztráció használata. Ha ön egy harmadik félnél már meglévő regisztrációt (például egy közösségi hálózati regisztrációt) használ, akkor a harmadik fél logójával, védjegyével vagy szolgáltatásának nevével ellátott megfelelő gombra kattintva küldhet nekünk ajánlatot szolgáltatási szerződés megkötésére. Miután az előző mondat szerinti szolgáltatási szerződés megkötésére vonatkozó ajánlatot eljuttatta hozzánk, ön jogosult lesz a szolgáltatás igénybevételére. A szolgáltatás igénybevételének engedélyezésével a szolgáltatási szerződés létrejön.

  4. Hozzájárulás a szolgáltatás nyújtásához. Ön elfogadja, hogy a szolgáltatási szerződés alapján a szolgáltatás nyújtását annak megkötését követően azonnal megkezdhetjük, még a szolgáltatási szerződéstől való elállásra nyitva álló törvényes határidő lejárta előtt is.

  5. Kommunikációs eszközök költségei. A szolgáltatási szerződés megkötésekor ön beleegyezik távoli kommunikációs eszközök használatába. A szolgáltatási szerződés megkötésével összefüggésben a távoli kommunikációs eszköz használata során felmerülő költségeket (pl. internetkapcsolat költségei) ön viseli, és azok nem térhetnek el a távoli kommunikációs eszköz használatának alapdíjától.

 4. A szolgáltatási szerződés tartalma

  1. A szerződés tárgya. A szolgáltatási szerződés értelmében lehetővé tesszük, hogy ön a Weboldalon keresztül használja a szolgáltatást, beleértve a regisztrációhoz kötött tartalmakat és funkciókat. Ezen túlmenően bizonyos funkciók vagy tartalmak elérhetősége díjfizetéshez, bizonyos életkor eléréséhez, stabil internetkapcsolathoz vagy az ön eszköze operációs rendszerének általunk támogatott verziójához köthető.

  2. A szerződés tartalma. A Felhasználási Feltételek a szolgáltatási szerződés elválaszthatatlan részét képezik.

  3. A szerződés nyelve. A szolgáltatási szerződés magyar nyelven kerül megkötésre.

 5. Felhasználói fiók

  1. Fiókvédelem. A Felhasználói fiókhoz való hozzáférés felhasználónévvel és jelszóval biztosított. Ön elfogadja, hogy az ön bejelentkezési adatai felhasználhatók az általunk vagy bármely más, velünk kapcsolatban álló személy által üzemeltetett más weboldalakra való bejelentkezésre is. Ön köteles bizalmasan kezelni a Felhasználói fiókjához való hozzáféréshez szükséges információkat, és tudomásul veszi, hogy nem vagyunk felelősek e kötelezettségének bármilyen megszegéséért.

  2. Jogfenntartás. Megtilthatjuk önnek a Felhasználói fiók használatát, különösen, ha megszegi a szolgáltatási szerződésben (beleértve a jelen Felhasználási Feltételeket) foglalt kötelezettségeit.

 6. SZOLGÁLTATÁSI FELTÉTELEK

  1. Képtelenség a szolgáltatás nyújtására. Lehet, hogy nem tudjuk nyújtani a szolgáltatást, ha ezt az ön vagy bármely más személy részéről felmerülő nehézségek akadályozzák. Különösen áramkimaradás, adathálózati kiesés, harmadik fél által okozott egyéb meghibásodások, illetve természeti csapások esetén lehetünk képtelenek a szolgáltatás nyújtására.

  2. Szolgáltatáskiesések. A szolgáltatás nyújtása során előfordulhatnak szolgáltatáskiesések, átmeneti korlátozások, megszakítások vagy a szolgáltatás romlása. Előfordulhat, hogy az ön által a szolgáltatáson belül tárolt információkról nem készítünk biztonsági másolatot, azok sérülhetnek vagy a minőségük más módon romolhat.

  3. A szolgáltatás minőségének korlátozása. A törvény által megengedett mértékben nem vállalunk felelősséget (i) az általunk elérhetővé tett Weboldallal kapcsolatos számítógépes programok meghibásodásáért, (ii) az adatvesztést eredményező hibákért vagy vírusokért, (iii) az ön számítógépes berendezésében, mobiltelefonjában vagy mobileszközében, illetve szoftverében bekövetkezett egyéb károkért, (iv) hibákért (beleértve a beviteli hibákat, a bemutatott adatokat és eredményeket), valamint (v) a Weboldalnak az ön részéről és nem az általunk tervezett módszerekkel, eszközökkel vagy módokon történő használatára tett kísérletekért. Fenntartjuk a jogot, hogy saját belátásunk szerint és a törvény által megengedett mértékben felfüggesszük, módosítsuk, eltávolítsuk és/vagy kiegészítsük a Weboldalt, valamint fenntartjuk a jogot, hogy időről időre felfüggesszük a Weboldal használatát. Nem vállalunk felelősséget semmilyen ilyen intézkedésért.

  4. Hibák. Ön vállalja, hogy azonnal tájékoztat minket, amint a Weboldalon lévő fiókjával vagy a Weboldalon bemutatott bármely információval kapcsolatban bármilyen hibát észlel (beleértve, de nem kizárólagosan, bármilyen számítási hibát, hamis állítást, helytelen terheléseket, díjakat, rake-et, bónuszokat vagy kifizetéseket, illetve adott esetben bármilyen devizaátváltást).

  5. Felelősségkorlátozás. Mi (beleértve a tisztségviselőinket, igazgatóinkat, megbízottainkat és alkalmazottainkat) és a kapcsolt vállalkozásaink nem vállalunk felelősséget önnel szemben szerződés alapján, szerződésen kívüli károkozás alapján (beleértve a gondatlanságot is) vagy más módon bármilyen közvetlen, közvetett, véletlen, következményes, különleges, büntető kárért vagy kötbérért, beleértve, de nem kizárólagosan az adatok, nyereség, bevétel, üzlet, lehetőség, cégérték, jó hírnév vagy üzleti tevékenység megszakadása miatti veszteséget, vagy bármely olyan veszteségért, amely nem volt előre látható számunkra a szolgáltatási szerződésből vagy a Weboldal használatából eredően.

  6. Kártalanítás. A Weboldalon található információkat a jelenlegi formájában adjuk meg, és ön vállalja, hogy mentesít minket a Weboldallal kapcsolatos és a Weboldalon található információkkal kapcsolatos felelősség alól. A fenti 6.5 pont rendelkezéseit nem érintve, a felelősségünk a vonatkozó jogszabályok által megengedett legnagyobb mértékben korlátozott.

 7. A szolgáltatás használata

  1. A tartalom személyre szabása. Ön jogosult a szolgáltatás tartalmát a saját preferenciáinak megfelelően személyre szabni, de csak a szolgáltatás által kínált beállításokon belül.

  2. Kéretlen promóciók. Figyelembe véve az adatvédelmi, információs és kiberbiztonsági követelményeket, valamint a csalás elkerülését, kifejezetten tilos bármilyen információt közzétenni vagy kapcsolatba lépni az ügyfeleinkkel, hogy ajánlatokat, termékeket vagy szolgáltatásokat kínáljanak vagy népszerűsítsenek a Weboldalon.

  3. Csalás és zaklatás elleni politika. Zéró toleranciát alkalmazunk a nem megfelelő és csalárd tevékenységekkel szemben a Weboldalon belül. Ha a mi kizárólagos megítélésünk szerint ön megpróbált minket és/vagy a Weboldal bármely más felhasználóját bármilyen módon becsapni, fenntartjuk a jogot, hogy a fiókját felfüggesszük és/vagy bezárjuk és/vagy meghatározott vagy határozatlan időre eltiltsuk önt a Weboldalhoz való hozzáféréstől. Az alkalmazandó jogszabályok által megengedett mértékben nem vállalunk felelősséget az ilyen cselekményekért.

 8. A felek egyéb jogai és kötelezettségei

  1. Panaszok kezelése. A fogyasztói panaszokat a kapcsolattartási címen keresztül elektronikus úton kezeljük (lásd a 12.6 pontot). A panasza kezeléséről a Felhasználó címére küldünk tájékoztatást.

  2. Fogyasztói jogviták peren kívüli rendezése. A szolgáltatási szerződésből eredő fogyasztói jogviták peren kívüli rendezésére illetékes szerv a https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/?event=main.adr.show2 oldalon található. Az ön és köztünk a szolgáltatási szerződés alapján felmerülő viták rendezésére a http://ec.europa.eu/consumers/odr oldalon található online vitarendezési platform használható.

  3. Fogyasztói kapcsolattartó pont. A fogyasztói jogviták online rendezéséről, valamint a 2006/2004/EK rendelet és a 2009/22/EK irányelv módosításáról szóló, 2013. május 21-i 524/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet (a fogyasztói jogviták online rendezéséről szóló rendelet) szerinti kapcsolattartó pont a https://ec.europa.eu/info/live-work-travel-eu/consumer-rights-and-complaints/resolve-your-consumer-complaint/european-consumer-centres-network-ecc-net_en oldalon található.

  4. Engedély az üzleti tevékenységre. A cseh kereskedelmi engedély alapján vagyunk jogosultak üzleti tevékenység végzésére. A tevékenységeinket az illetékes cseh hatóságok ellenőrzik a saját hatáskörükben. A személyes adatok védelmének felügyeletét az ön szokásos tartózkodási helye, munkahelye vagy a feltételezett jogsértés helye szerinti uniós tagállam felügyeleti hatósága gyakorolja.

  5. Hibajelentések. A szolgáltatások hibáiért való felelősségünk tekintetében a felek jogaira és kötelezettségeire az általánosan alkalmazandó jogszabályok irányadók. A szolgáltatásokkal kapcsolatos hibákért való felelősségünkből eredő jogait úgy gyakorolhatja, hogy kapcsolatba lép velünk a székhelyünkön vagy e-mailben a kapcsolattartási címünkön (lásd a 12.6 pontot).

  6. A felek közötti kommunikáció. Eltérő megállapodás hiányában a szolgáltatási szerződéssel kapcsolatos minden levelezést szöveges formában, elektronikus levélben kell eljuttatni a másik félhez. A kézbesítés a Felhasználó címére küldött elektronikus levélben is megtörténik.

 9. Adatvédelem

  1. Tájékoztatás a személyes adatok kezeléséről. A természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló 2016/679 európai parlamenti és tanácsi rendelet ("Gdpr") 13. cikke szerinti tájékoztatási kötelezettségünket a "Tájékoztató a személyes adatok kezeléséről" ("Adatvédelmi tájékoztató") elnevezésű külön dokumentummal teljesítjük.

  2. Ezeket a Felhasználási Feltételeket az itt elérhető Adatvédelmi Nyilatkozatunkkal együtt kell olvasni és értelmezni itt.

 10. Sütik

  1. Süti hozzájárulási eszköz. A sütiknek a Weboldalon történő használatával összefüggésben az ön hozzájárulásának megszerzése és az ön tájékoztatása egy harmadik fél által működtetett speciális eszközzel történik.

 11. A szolgáltatási szerződés időtartama

  1. Elállás a szerződéstől. Hacsak nem áll fenn olyan eset, amikor a szerződéstől nem lehet elállni, ön, mint fogyasztó jogosult a szolgáltatási szerződéstől annak megkötésétől számított tizennégy (14) napon belül elállni. Az ilyen elálláshoz használhatja az általunk rendelkezésre bocsátott formanyomtatványt.

  2. A szerződés hatálya. A szolgáltatási szerződés a teljesítéssel lép hatályba. A szolgáltatási szerződés határozatlan időre jön létre.

  3. A szerződés felmondása. A szolgáltatási szerződést ön bármikor felmondhatja a Felhasználói fiókjának tényleges törlésével. A szolgáltatási szerződést felmondhatja azzal is, hogy a GDPR-nak megfelelően kéri tőlünk a személyes adatai törlését.

  4. A szerződés felmondása általunk. Abban az esetben, ha Ön megszegi a szolgáltatási szerződésben (beleértve a jelen Felhasználási Feltételeket) vagy az általánosan kötelező érvényű jogi szabályozásban foglalt kötelezettségeit, vagy egyéb esetekben, felmondhatjuk a szolgáltatási szerződést. A szolgáltatási szerződés jelen pont szerinti felmondása a Felhasználó címére küldött elektronikus levélben történő kézbesítéssel lép hatályba. Eltérő megállapodás hiányában a szolgáltatási szerződés megszűnik, amint a felmondás hatályba lép.

 12. Záró rendelkezések

  1. Irányadó jog. A szolgáltatási szerződés által létrehozott kapcsolatra Cseh Köztársaság joga az irányadó. Az előző mondat szerinti jogválasztás nem fosztja meg önt attól a védelemtől, amelyet a jogrend azon rendelkezései nyújtanak, amelyektől szerződéssel nem lehet eltérni, és amelyek egyébként a szerződéses kötelezettségekre alkalmazandó jogról szóló, 2008. június 17-i 593/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet (Róma I.) 6. cikkének (1) bekezdése értelmében jogválasztás hiányában alkalmazandók lennének.

  2. A bíróságok illetékessége. Megállapodtunk a Cseh Köztársaság bíróságainak joghatóságáról és illetékességéről.

  3. A Felhasználási Feltételek egyoldalú módosítása. Egyoldalúan módosíthatjuk a jelen Felhasználási Feltételeket a vonatkozó jogszabályok által megengedett mértékben, és amennyiben úgy ítéljük meg, hogy az ilyen módosítások érvényes és indokolt okokon alapulnak. A módosításról a Felhasználó címére küldött e-mailben vagy a Honlapon megjelenő párbeszédpanelen keresztül értesítjük. A módosított Felhasználási Feltételek az e-mailben vagy a Webhelyen megjelenő párbeszédpanelen megadott időpontban lépnek hatályba, de semmiképpen sem hamarabb, mint harminc (30) nappal azt követően, hogy önt értesítették a módosításról. Ön a módosított Felhasználási Feltételek azok hatálybalépése előtt visszautasíthatja, és ebben az esetben felmondhatja a szolgáltatási szerződést. Ez nem érinti a jelen Felhasználási Feltételek 12.4 pontjában foglalt rendelkezéseket.

  4. Hozzájárulás a Felhasználási Feltételek módosításához. A Felhasználási Feltételek új változatának elfogadásával a korábbi Felhasználási Feltételek hatályukat vesztik, és a Felhasználási Feltételek új változata a szolgáltatási szerződés elválaszthatatlan részévé válik. A Felhasználási Feltételek 12.3 cikkének sérelme nélkül, a Felhasználási Feltételek módosítása az ön kifejezett megerősítésével (beleegyezésével) is történhet. A Felhasználási Feltételek új verziójához való kifejezett hozzájárulásával az új verzió az alkalmazandó dátumtól kezdve a szolgáltatási szerződés elválaszthatatlan részévé válik. Ez a kifejezett hozzájárulás megadható a Weboldalon található párbeszédpanelen keresztül vagy bármely más megfelelő módon.

  5. A szerződés hozzáférhetősége. A szolgáltatási szerződést, beleértve a Felhasználási Feltételeket is, elektronikus formában archiváljuk, és az nyilvánosan nem hozzáférhető.

  6. Kapcsolattartóink. Elérhetőségeink a következők: kézbesítési cím Bucharova 2928/14a, Stodůlky, 158 00 Prága 5, Cseh Köztársaság e-mail cím info@livesport.eu.

  7. A szerződés engedményezése. Ön elfogadja, hogy a szolgáltatási szerződés szerinti jogokat és kötelezettségeket részben vagy egészben bármely harmadik félre engedményezhetjük.

Kelt: 01.04.2023, Prága

Livesport s.r.o.

Signed by Livesport.s.r.o.

2023-04-01 12:00:00

A Felhasználási feltételek 1. sz. melléklete - Fogyasztói elállási nyomtatvány

Ha el kíván állni a szerződéstől, kérjük, töltse ki ezt a nyomtatványt, és küldje vissza nekünk a törvényes határidőn belül.

Címzett (üzemeltető): Livesport s.r.o. egy korlátolt felelősségű társaság, amelynek székhelye: Bucharova 2928/14a, Stodůlky, 158 00 Prága 5, Cseh Köztársaság, cégjegyzékszáma: 27433722
Ön ezennel eláll a következő napon kötött szolgáltatási szerződéstől:
Az ön kereszt- és vezetékneve:
Az ön lakóhelye:
Az ön regisztrációs e-mailje:
Dátum:
Az ön aláírása: (ha ezt a nyomtatványt papíron küldi)